L’acadèmic Francisco Garrido publica la guia d’estratègia empresarial “Modeling the future. Crystallizing Business strategies in real time”

Francisco Javier Garrido, acadèmic corresponent per a Xile de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat l’obra “Modeling the future. Crystallizing business strategies in real time”, on explora la formulació d’estratègies i el funcionament de la consultoria de negocis i les organitzacions en general. El llibre busca explicar la relació entre les escoles de pensament estratègic occidental per modelar un futur de riquesa i valor per a les organitzacions del segle XXI.

Francisco Javier Garrido

Dr. Francisco Javier Garrido

Construint una detallada guia de gestió empresarial basada en les experiències i teories dels principals pensadors econòmics, l’acadèmic inicia el seu treball repassant les diferents corrents de pensament sobre l’estratègia i el coneixement de l’empresa per evolucionar després mitjançant el talent, la creativitat i l’anàlisi. Un llarg camí que des de la formació, l’experiència i la pròpia intuïció ha de portar a la presa de decisions més adequades en cada moment i activitat.

“Aquest treball és el resultat d’un procés que pretén resoldre un parell d’idees suggerides per diversos i valuosos mestres que al llarg de la història han contribuït al coneixement i la recerca d’una estratègia encertada a l’hora de prendre decisions -assenyala el mateix autor al pròleg de l’obra-. Ho fem mitjançant aplicacions pràctiques i pragmatisme. Per als que gaudeixin de l’estratègia empresarial aquest és només l’inici”.

El llibre acaba amb una interessant reflexió sobre “L’art de la guerra”, escrit per Sun Tzu a la Xina del segle IV abans de Crist i que per a l’autor suposa el primer assaig sobre estratègia, més enllà de la seva vocació militar. Garrido es deté a comentar diversos paràgrafs d’aquesta obra portant-los a l’àmbit de la gestió empresarial. “La formació de l’estratega és el camí de Sun Tzu. És en aquest camí on finalment es descobreix el missatge ocult en aquesta obra mil·lenària ja comentada pels contemporanis i pels que el van precedir al llarg dels temps. Tots tenim un camí propi per recórrer per després orientar en el camí als altres”, reflexiona.