Francisco López Muñoz, professor de Farmacologia i vicerector de Recerca, Ciència i Doctorat de la Universitat Camilo José Cela i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre la revaloració del títol de doctor a l’article “Doctorado. El elemento educativo de prestigio busca su lugar en las empresas”, publicat el 22 de juny passat a un suplement especial del diari “ABC” dedicat a l’educació superior i en què participa com un dels experts consultats. Tots ells aborden l’actual paper del doctorat en l’àmbit laboral d’acord amb l’èxit i el prestigi que han aconseguit altres estudis de postgrau com els màsters.

“El doctorat constitueix el nivell acadèmic més alt que es pot assolir a la universitat. No es pot entendre com un període de formació de postgrau a l’ús, ja que les competències teòriques les porten els alumnes dels seus estudis de màster oficial, requisit bàsic per a poder accedir a aquests programes de tercer cicle”, assenyala l’acadèmic, distingint les clares diferències de concepte entre els ensenyaments que ofereixen els docents universitaris i la recerca que fa el doctorand amb suport d’aquests mateixos docents.

Francisco López Munoz

Dr. Francisco López Munoz

Per a López Muñoz, el valor del reconeixement de doctor, per tant, no és altre que el de la recerca. “Els doctorands es consideren investigadors en formació que han d’adquirir unes competències molt específiques i desenvolupar una sèrie de qualitats i habilitats molt lligades a la investigació, com són la planificació, la constància, la iniciativa, la motivació, la resiliència, la superació o el treball en equip”, afegeix.

Diversos informes assenyalen que el doctorat està vinculat a les feines d’alta capacitació i que gairebé no hi ha atur entre els posseïdors del títol de doctor. Fins i tot l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics destaca l’escassetat que es dona avui dia al mercat laboral de professionals amb aquesta titulació, si bé López Muñoz refereix específicament la necessitat de candidats amb els anomenats doctorals industrials, atesa la importància fonamental que l’empresa està donant a la innovació. Tot i això, les dades encara deixen clar que la destinació laboral dels doctors continua sent la docència, ja que només un 6% dels titulats treballa en un altre àmbit, segons l’últim Informe de Recerca i Innovació a Espanya i Portugal realitzat per l’Observatori Social de la Fundació La Caixa.