Teresa Freixes, catedràtica Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar en el primer Congrés Internacional sobre la Protecció de les Víctimes a l’Espai de la Unió Europea que ha celebrat la Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la Universitat Catòlica de València amb la conferència “La construcción europea a través de la protección de las víctimas”, en què va incidir en el paper de les institucions i la justícia europees com a garants dels drets fonamentals dels ciutadans i una tutela efectiva de persones en situació de risc durant una investigació o procés penal. L’exposició, que va obrir la jornada, va ser presentada per Juan Carlos Vegas Aguilar, professor Dret Processal Penal d’aquesta universitat.

Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

“Fins ara s’havia incidit molt en les garanties processals de l’acusat, però s’havia descuidat molt la víctima, que estava en segon pla i això donava lloc, entre altres coses, a la revictimització. Avui dia cal analitzar no només que garanties té el processat, sinó que ofereix la justícia a les víctimes”, va iniciar l’acadèmica la seva reflexió. Per a Freixes, el Dret europeu contempla instruments transversals i mesures de protecció i indemnització a les víctimes des d’una directiva del 2012, que també preveu la instrucció als funcionaris de Justícia de tots els estats membres. Tot i això, Freixes va incidir en la difícil aplicació efectiva de les ordres de protecció que es dicten en alguns països de la Unió per fer-los efectius en altres, especialment en l’àmbit de la violència domèstica, ateses les especificitats de cada país i malgrat les diferents directives els programes que s’han desenvolupat al llarg de les darreres dues dècades.

La vicepresidenta de la RAED es va referir com una fita en l’atenció a les víctimes, també en el marc de la violència a l’àmbit familiar, al Conveni del Consell d’Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra les Dones i la Violència Domèstica, també conegut com a Conveni d’Istanbul, en vigor a la Unió Europea des del 2014, així com als països que l’han signat a posteriori. Així mateix, va incidir en el suport a les víctimes del terrorisme, també protegides per una directiva europea, tant en un context processal com extraprocessal, en aquest cas mitjançant el reconeixement social. En aquest sentit, va recordar els problemes que han tingut aquestes víctimes a Espanya.

Finalment, es va referir als drets dels exiliats per motius econòmics o polítics, encara no garantits malgrat les normes europees sobre això. “Hem de conèixer i aplicar els drets de protecció a les víctimes, de manera congruent, tot i que la protecció mai no serà suficient”, va concloure l’experta, destacant el paper ètic de l’administració de justícia.

Freixes també va participar el passat 20 de juny a la sessió conjunta de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d’Interior i de la Comissió d’Afers Constitucionals del Parlament Europeu que va portar per títol “Normas y mecanismos legales en la Unión Europea”. L’acadèmica va intervenir amb la presentació “Instrumentos de protección del Estado de Derecho en la Unión Europea”. L’acte va estar liderat pels presidents de les dues comissions, Maite Pagazaurtundúa i Antonio Tajani, respectivament, i també va comptar amb la participació de Simona Granata-Menghini, secretària per a la Democràcia pel Dret de la Comissió Europea, entre altres experts.