Lluís Vicent, rector de la Universitat Oberta La Salle d’Andorra i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), insta en un article que ahir va publicar el Diari d’Andorra a la implementació d’un nou sistema de metacognició en l’educació que han posat en marxa diverses escoles italianes perquè l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge i lluitar així amb eficàcia contra el fracàs escolar.

Segons explica Vicent, aquest mètode ha demostrat ser uneix eina eficaç que millora significativament entre els alumnes amb més dificultats, la motivació intrínseca, la metacognició i l’aprenentatge profund. Els seus resultats han estat significatius en totes les escoles on ha experimentat i especialment importants a les escoles de formació professional.

Llegir l’article