Ángel Aguirre Baztán, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), participarà al Congrès Internacional del Consell Europeu d’Investigacions sobre Amèrica Llatina (CEISAL), que se celebrarà a Salamanca a finals del proper juny sota el títol “Temps post-hegemònics: societat, cultura i política a Amèrica Latina”.

Aguirre ha esta convidat per l’organizació per la seva “àmplia trajectòria, vocació i compromís  amb l’estudi i la investigació de la regió llatinoamericana” a formar part d’una de les cinc meses magistrals del congrès. En concret, la que tractarà sobre antropologia social.

Doctor en Filosofia i en Psicologia, l’acadèmic ha estat professor de la Universitat de Barcelona i professor visitant en diverses universitats.