Fermín Morales PratsFermín Morales, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), participarà a la conferència “Impacte Econòmic, social i polític del dopatge en l’esport” que celebrarà el dijous, 4 de maig, el Col·legi d’Economistes de Catalunya a la seva seu de Barcelona. L’acadèmic exposarà les conseqüències psicològiques, penals i econòmiques que pot causar el dopatge així com les mesures que es poden aplicar per evitar-ho.

Morales és catedràtic de Dret Penal a la Universitat Autònoma de Barcelona i presideix el Comitè Antidopatge de la Reial Federació Espanyola de Tennis. Així mateix, ha estat membre de la Comissió Estatutària del Futbol Club Barcelona.