“El Dret Romà ha estat el baluard cultural en què es fonamenta la mexicanitat, tot i que estigui atenuat pels costums i el dret autòcton”

Acte d'ingrés a la RAED del Dr. Jesús Gerardo Sotomayor Garza

Dr. Jesús Gerardo Sotomayor Garza

“És difícil donar el preu just perfecte a l’aportació d’Espanya a la nostra mexicanitat des del temps dels virreis fins a l’actualitat, tot i que hem de reconèixer que el sistema derivat del Dret Romà ha estat el baluard cultural en què es fonamenta la mexicanitat, tot i que estigui atenuat pels costums i el dret autòcton”. Així inicia el seu discurs d’ingrés com a acadèmic corresponent per a Mèxic de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) el magistrat Jesús Gerardo Sotomayor, doctor en Dret Penal. En un acte celebrat a Barcelona el 30 d’octubre, el recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La influencia del derecho español en México”. Li va respondre, en nom de la RAED, l’acadèmic de número Jordi Martí.

A la seva exposició, Sotomayor va fer una completa exposició del corpus jurídic, essencialment consuetudinari, que van trobar els colonitzadors espanyols entre les cultures que ocupaven el territori que actualment és Mèxic i com ho van saber fusionar amb el Dret Romà. “Els primers juristes mexicans van ser religiosos espanyols, les primeres institucions procuradores i impartidores de la justícia a Mèxic van ser espanyoles, els primers i posteriors beneficiaris no van ser només els europeus, ja que és obvi que hi va haver litigis entre criolls, entre mestissos i entre indígenes, i tot i que els assumptes entre aquests últims es ventilaven d’acord amb els usos i costums autòctons, els altres es resolien d’acord amb el Dret Espanyol, derivat del Romà. Per això afirmo que la societat mexicana es va beneficiar amb la implantació del Dret Occidental a la Nova Espanya, i per fortuna dels mexicans va seguir vigent en tota Llatinoamèrica fins als nostres dies”, assegura el nou acadèmic.

Sotomayor, però, va destacar la importància d’aquest Dret precolombí que van assumir els espanyols. “Els mexicas o asteques van tenir un bon desenvolupament de l’organització jurídica i judicial, ja que pel que fa a l’organització jurídica segons coneixem a través de còdexs i relats d’historiadors nacionals i estrangers la pràctica del dret es va donar en gran nombre de les actuals branques del dret que es coneixen i practiquen en el món jurídic actual. D’altra banda l’organització judicial era prou completa com per reconèixer-la com a excel·lent. Sobretot en els tribunals que existien a l’esmentada organització jurídica i judicial va prevaler al món indígena mexicà, aproximadament per dos segles partint de l’inici de la gran civilització mexicana, la qual és datada a partir del 1350 i fins al 1521, que és quan aquesta cultura va ser dominada per Hernán Cortés”.

Llicenciat per la Universitat Autònoma de Coahuila i doctorat per la Universitat Autònoma del Nord-oest de Mèxic, Sotomayor atresora una dilatada carrera com a jurista, docent i investigador. Va ser director de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Coahuila i va establir els primers estudis de postgrau en Dret a Coahuila i Durango. Després d’una llarga trajectòria al capdavant de diversos jutjats, actualment és magistrat del Tribunal Superior de Justícia de l’Estat de Coahuila. La seva trajectòria li ha valgut diversos reconeixements, entre ells la Medalla del Centenari de la RAED. Ha publicat nombroses monografies especialitzades en Advocacia i Dret Penal i Civil i ha tret a la llum els detalls d’històrics processos judicials.

Veure discurs sencer

 

Acte d'ingrés del Dr. Jesús Gerardo Sotomayor Garza