Portada del libro "criticados y poco escuchados"

Dr. Joaquín Callabed

Dr. Joaquín Callabed

Joaquín Callabed, president del Club de Pediatria Social i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha donat a la Biblioteca de l’Acadèmia el llibre “Criticados y poco escuchados (una mirada a los adolescentes)”, del qual n’és l’editor. L’obra recull una àmplia sèrie d’articles d’una trentena d’especialistes de primera línia en camps tan diversos com la pediatria, la infermeria, la pedagogia, la ginecologia, la sofrologia, la psiquiatria, el treball social, l’antropologia, la filosofia o la bioètica, coordinats pel Club de Pediatria Social, que ofereixen una visió transversal i pluridisciplinar al voltant de l’adolescència en els nostres dies.

Entre els temes desenvolupats destaquen: la visita clínica a l’adolescent, el seu desenvolupament psicosocial, la migració i la interculturalitat amb especial atenció a les mutilacions genitals i la síndrome d’Ulisses, l’assetjament escolar i el ciberassetjament, l’embaràs adolescent, l’anorèxia i la bulímia, l’addicció a l’alcohol i altres drogues, els trastorns de personalitat, la depressió i el suïcidi o els drets del menor. L’obra posa el colofó ​​a la celebració dels primers 20 anys d’activitat de la institució.