portada del libro de Joaquim Callabed "El niño y la guarderia del siglo XXI"Joaquín Callabed, president del Club de Pediatria Social i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha donat a la Biblioteca de l’Acadèmia el seu llibre “El niño y la guardería del siglo XXI” (Laertes), on aborda les característiques que han de tenir aquests centres educatius per a la primera infància des d’un punt de vista sanitari, psicològic, pedagògic, social i jurídic, detenint-se en aspectes en els quals no se sol incidir en tractar la dinàmica d’aquests centres com els drets del menor, els nens adoptats, la separació i el divorci o les patologies psicosomàtiques.

“Vegem les funcions d’una llar d’infants intentant que sigui alguna cosa més que un abric eventual on el nen rep alberg, aliment i neteja, sinó que també ha de permetre el seu ple desenvolupament psicomotor, somàtic i psicoafectiu -explica l’autor en la introducció de l’obra-. El personal ha d’estar format pel que fa a normes d’higiene i normes en cas d’epidèmies. Entre tots hem d’aconseguir que es compleixi la definició de salut com l’assoliment de màxim benestar físic, mental i social”.