Carlos Mallo Rodríguez

Dr. Carlos Mallo

Carlos Mallo, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Carlos III de Madrid, director del Centre d’Estudis, Recerca i Formació Contínua Francisco Tomás y Valiente, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), publica a l’últim número de la revista “CCA Insight”, publicació de referència per als professionals de control de gestió editada per l’Institut Global de Controladors Col·legiats, l’article “Función del ‘controller’ en el planteamiento estratégico sobre costes y precios”, en què aborda el paper d’aquesta figura essencial en l’estratègia de l’empresa en un mercat en transformació com l’actual en aspectes clau com la competitivitat en preus, la digitalització dels processos industrials i corporatius, la ciberseguretat o la gestió de la inflació.

“El ‘controller’ ha de ser un membre destacat del comitè executiu de direcció que, com si fos un cervell únic, compenetrat i solidari, ha de prendre decisions estratègiques i tàctiques de l’empresa. Sota la coordinació del president executiu, i compartint tota la informació i coneixement global de totes les àrees funcionals, així com les hipòtesis estratègiques de llarg termini, ha de participar en la presa de decisions contínues per satisfer els objectius de tots els agents ‘shareholders’ i ‘stakeholders’ de l’empresa. En aquest context, les funcions essencials del controller són elaborar la informació per prendre decisions adequades de curt i llarg termini, verificar i controlar que s’executin d’acord amb els acords adoptats i establir el sistema d’avaluació i control continu, mitjançant el càlcul de les desviacions i la proposta de la seva correcció. D’aquesta manera, ha de ser el principal responsable i executar la planificació tàctica i estratègica de l’empresa”, inicia l’acadèmic la seva argumentació.

Mallo posa com a exemple de la situació actual èpoques anteriors de crisi, com la del petroli de la dècada dels 70 del segle passat i l’actuació determinant del controller del moment a empreses de diversos sectors, amb afectacions diverses, en la verificació de preus i utilització de recursos. Així mateix, apunta a la importància cabdal de la planificació estratègica a llarg termini, oferint models i prioritats, i incideix en una eina fonamental com els ERP o sistemes de planificació de recursos empresarials, fonamentats en una plataforma digital que permeten la unificació i organització de totes les àrees de l’empresa així com de les seves tasques.

“Han aparegut nombroses aplicacions per resoldre els problemes d’administració i planificació, que cada cop augmenten exponencialment la velocitat per fer operacions. Així, els ERP són programes informàtics que processen en dades l’activitat per àmbits funcionals (compres, producció i distribució i vendes) recolzant-se en algorismes que faciliten el seu registre, interpretació i permeten un eficaç control de realització econòmica i financera. La transformació digital, sumada a la informatització, connectivitat i internet, permet afegir programari als processos i als productes. A més, l’internet de les coses, la robòtica i l’emmagatzematge ‘cloud’, en xarxa i les noves amplades de banda 5G redueixen la latència de resposta i possibiliten el seguiment instantani i el control d’activitats desplaçades mantenint sistemes de gestió centralitzada optimitzant costos”, destaca.

Expert en comptabilitat i gestió, Mallo ha treballat com a directiu de companyies industrials i comercials i a l’auditoria i la consultoria d’empreses. Ha publicat nombrosos treballs de recerca i llibres, entre els quals destaquen “Contabilidad de costes (economía y empresa)”, “Contabilidad de dirección para la toma de decisiones: Contabilidad de gestión y de costes”, “Normas internacionales de contabilidad (Administración)”, “Contabilidad financiera. Un enfoque actual” o “Introducción a la contabilidad financiera”, tots ells obres de referència. La seva última obra és “Estrategia para la recuperación con fondos europeos. Coopetivismo: claves y argumentos” (Círculo Rojo), que ha escrit juntament amb l’empresari i economista Manuel Gago, vicepresident de la Confederació Espanyola de Directius i Executius, una pràctica guia perquè directius i empresaris projectin iniciatives de resiliència per als seus negocis i els ajudi a identificar oportunitats per captar fons europeus de recuperació.