Jordi Martí, acadèmic de la RAED, guia als empresaris mexicans a buscar oportunitats a Europa

Jordi Martí, acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va impartir el passat 13 d’octubre a Torreón (Mèxic), la conferència “La planificación de las inversiones mexicanas en Europa”, en què van participar nombrosos representants de l’empresariat de la comarca de la Laguna, distribuïda entre els Estats de Cohauila i Durango. L’exposició va tenir lloc a l’Hotel Real Inn de Torreón i es va emmarcar en els actes paral·lels al Congrés d’Investigació de la Comunitat d’Institucions d’Educació Superior de la Laguna (Cieslag), en què també va participar de forma activa una delegació de la RAED .

La majoria dels presents va exposar la voluntat d’ampliar les seves xarxes comercials cap a nous mercats, ja que les capacitats productives de les indústries de Torreón no estan al límit i queda marge per proveir mercats exteriors que permetrien diversificar els riscos de concentració en el consum intern.

L’acadèmic va exposar els reptes que afronta la Unió Europea més enllà del Brexit, com la seva relació amb Rússia i l’explosiva evolució de Turquia. I després d’exposar els diferents tractats de cooperació i relacions que coexisteixen al continent (com l’OTAN, l’EFTA, la zona Schengen, la Unió Europea, la zona euro…) es va endinsar en l’estudi de l’estructura demogràfica dels països de la zona euro i de la zona no euro, amb una població que va envellint, amb esperança de vida cada vegada més duradora, i que configura una Europa de grans zones metropolitanes.

Utilitzant l’indicador de la competitivitat, Martí va destacar com els països més productius ja no són els més competitius, ja que els països líders de la productivitat són també els que tenen treballadors més cars. La competitivitat redueix les distàncies entre la zona euro i la no euro. Tot això planteja discussions sobre la manca d’una convergència fiscal. Amb tota aquesta informació es disposa d’arguments per seleccionar els països diana. Un cop localitzats els entorns més favorables es va iniciar l’anàlisi dels béns i serveis més idonis per a Europa.

Al col·loqui els representants de diferents cambres de comerç van presentar les bondats de la comarca lagunera per atreure inversors. Els empresaris presents van formular qüestions relatives a l’impacte de la doble tributació a Europa i les possibilitats logístiques que els diferents països europeus oferien. Els representants de centres universitaris van exposar les seves fortaleses i van demanar solucions per solucionar les seves debilitats. La RAED es va oferir per traslladar l’experiència d’èxit de Barcelona en el desenvolupament d’incubadores, centres de negocis i captació d’emprenedors.