Fermín Morales
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​professor de l’escola de negocis ESADE i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Article publicat al portal especialitzat Confilegal el 24 de febrer del 2022

Fermín Morales y Óscar Morales - Morales abogados

Drs. Fermín Morales y Óscar Morales

Fermín Morales, reconegut penalista i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre l’abast que una càrrega de prova en un procés penal pot demostrar l’absència d’un model de prevenció i control a qualsevol empresa o organització a l’article “La carga de la prueba en la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, publicat al portal especialitzat Confilegal el passat 24 de febrer. L’expert cita com a exemple la recent interlocutòria de la Sala Penal de l’Audiència Nacional que afecta les entitats Repsol i CaixaBank en referència a la seva possible responsabilitat per la contractació de determinats serveis que revesteixen indicis de delicte. “El referit procediment pot ser un bon banc de proves del que fins ara s’ha manifestat de cara a l’aclariment de l’abast de la càrrega de la prova per part de les acusacions que pretenen la responsabilitat penal de la persona jurídica”, assenyala.

L’acadèmic considera que la reforma del Codi Penal del 2015 va esclarir el fonament de la responsabilitat penal de les persones jurídiques xifrat en la inobservança dels deures de control i transparència en la prevenció de delictes al si de l’empresa. “En atorgar-se a la Compliance un efecte exonerador de la responsabilitat penal de la persona jurídica es descartava definitivament un model de transferència automàtica de responsabilitat per a l’empresa per la comissió de delictes de persones físiques que actuessin al seu si”, considera. En qualsevol cas, creu precipitat l’arxivament de la causa de l’Audiència Nacional contra les empreses esmentades en produir-se a la fase d’instrucció. “Veurem fins a quin punt les acusacions assumeixen la càrrega de la prova del descontrol organitzatiu i de prevenció de delictes en la persona jurídica, ja que només en aquesta mesura serà viable un plantejament acusatori establert en autèntics indicis de responsabilitat per a la persona jurídica”.

Morales va posar en marxa el gener passat amb el també expert en Dret Penal Óscar Morales, el nou despatx Morales Abogados Penalistas, on tots dos lletrats fonen la seva àmplia experiència. Fins ara, Óscar Morales exercia com a director de penal del bufet Uría Menéndez de Barcelona. Tots dos professionals mantenen la tradició de boutique, com es coneix els pocs i selectes despatxos especialitzats en un àmbit del Dret, centrant el seu treball d’assessorament o processal en clients de primer nivell, directius, empreses i institucions. Amb oficines a Barcelona i Madrid, Fermín Morales i Óscar Morales participen d’algunes de les causes més conegudes que es dirigeixen a l’Audiència Nacional. Al llarg dels mesos vinents, la seva presència a la capital es reforçarà encara més amb l’ampliació de les seves instal·lacions. Ambdós juristes gaudeixen d’un ampli i reconegut prestigi acadèmic i són autors i directors d’algunes de les publicacions especialitzades més importants, com els “Comentarios al Código Penal” de Fermín Morales i el “Código Penal con jurisprudencia” de Thomson Reuters Aranzadi que va realitzar Óscar Morales.

Llegiu l’article