Dr. Joan Iglesias

Dr. Joan Iglesias

Joan Iglesias Capellas, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat guardonat amb el premi que atorga l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, en la modalitat d’assessor fiscal en exercici, pel treball “La cosa juzgada fiscal en la sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pública”, presentat sota el lema “Fortuna audientis iuvat”. El jurat d’aquesta vigesimosegunda edició d’aquests prestigiosos guardons destaca el gran nivell dels treballs presentats. El lliurament del premi es realitzarà durant una gala que se celebrarà el proper 19 de desembre.

Al seu estudi, l’acadèmic de la RAED posa de manifest les deficiències tècniques del règim d’execució de la sentència condemnatòria per delicte contra la Hisenda Pública desenvolupat en l’article 257 de la Llei General Tributària, així com també les greus conseqüències que, per als drets fonamentals dels contribuents, es deriven de la reforma processal introduïda el 2015 a fi de modificar la competència jurisdiccional per controlar els actes dictats per l’Administració tributària quan s’adverteix la possible comissió d’una defraudació tributària delictiva.

Concretament, assenyala Iglesias Capellas, “en atribuir efectes de cosa jutjada material al pronunciament prejudicial fiscal contingut en una sentència penal per la qual es condemna a l’autor d’un delicte contra la Hisenda Pública indirectament es sostreu l’acte administratiu de liquidació de la quota tributària defraudada del control de legalitat que exerceixen els jutges i tribunals de l’ordre contenciós administratiu. Alhora, davant el risc que, en determinades circumstàncies, es consideri que la imposició de la sanció penal és compatible amb l’exercici de la potestat sancionadora de l’Administració tributària, convé establir amb claredat els efectes de cosa jutjada formal de la sentència condemnatòria per delicte contra la Hisenda Pública”.

Tècnic de l’Administració i d’Hisenda, on va exercir com a inspector fins 2016, l’acadèmic desenvolupa actualment la seva activitat com a jurista al despatx Crowe Horwarth, del que és soci. Ha estat assessor de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i director del Programa per a la Definició d’un Nou Model d’Administració Tributària a Catalunya. En l’àmbit docent ha estat professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona i de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, a més d’impartir el Màster de Direcció Pública de l’Escola de Negocis ESADE, el Màster en Fiscalitat de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, el Màster en Fiscalitat de la Universitat Internacional de Catalunya i el Màster de Perfeccionament Tributari del Centre d’Estudis Financers. És també professor i coordinador de el Curs de Postgrau en Especialització Comptable, Fiscal i Mercantil de l’Institut d’Economia Pública, Cooperativa i Dret Financer de la Universitat de Barcelona.

L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals va ser creada el 1967 per un grup d’assessors fiscals amb la idea de compartir experiències i unir esforços en els inicis d’una professió que jugava i juga un paper tan important en el desenvolupament d’un Estat modern. Actualment aplega més de 3.000 professionals, titulats universitaris especialitzats en matèria fiscal, que es dediquen de manera principal i preferent a l’assessorament tributari, bé sigui per compte propi o aliè, i convida a incorporar-se a tot professional de l’assessoria fiscal que desitgi tenir un punt de trobada amb altres professionals i compartir coneixement per al seu millor exercici professional.