Acadèmic Corresponent

Ciències socials: Dr. en dret

Data d’ingrés: 09/11/2017

Discurs d’ingrés: Delito fiscal y proceso penal: crónica de un desencuentro

Discurs de resposta: Dr. Emili Gironella Masgrau

DADES ACADÈMIQUES

 • Llicenciat en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  (1985-1990).
 • Doctor en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Curs de Doctorat (2007/2008). UNED
 • Diploma Estudis Avançats (2009). UNED
 • Tesis doctoral “Cum Laude”: ”Efectos del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública en los procedimientos tributarios”. Dirigida per:  Dr. Manuel Cachón Cadenas, Catedràtic de Dret Processal, i Dra. Montserrat Peretó, Professora Titular de Dret Financer i Tributari. UAB (2012)

DADES PROFESSIONALS

 • Soci de Crowe Horwarth, Legal y Tributario. Barcelona (2017)
 • Advocat de l’Il·lustre col·legi d’Advocats de Barcelona (2017)
 • Inspector d’Hisenda en excedència (1999-2016)
 • Tècnic d’Hisenda en excedència (1995-1999)
 • Tècnic mig d’Administració local en excedència (1990-1992)

CÀRRECS PÚBLICS

 • Assessor del President de la Generalitat de Catalunya (2013-2015)
 • Director del Programa per la definició d’un nou model d’Administració tributaria de Catalunya. Departament de la Presidència (2013-2015)

CARRERA ADMINISTRATIVA

 • Inspector d’Hisenda. Oficina Técnica. Dependència Regional d’Inspecció.  Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya (2016-2016)
 • Inspector d’Hisenda. Cap d’Unitat Regional d’Inspecció. Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya (2010-2013).
 • Inspector d’Hisenda. Cap de la Dependència Regional Adjunt de Recaptació. Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya. (2006-2010)
 • Inspector d’Hisenda. Coordinador de la Oficina de Relació amb els Tribunals. Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya. (2004-2006)
 • Inspector d’Hisenda. Cap de la Unitat de Procediments Especials. Dependència Regional de Recaptació. Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya. (2000-2004)
 • Tècnic d’Hisenda. Oficina Tècnica d’Inspecció. Delegació Provincial AEAT de Barcelona (1995-2000).
 • Tècnic mig de gestió local. Cap de la Secció de Contractació i Serveis directes. Ajuntament de Manresa (1989-1994).

EXPERIÈNCIA DOCENT

 • Professor associat Departament Economia Pública i Economia Política, Facultat de Ciències Econòmiques. Universitat de Barcelona (UB) (2015-2017)
 • Professor col·laborador Màster de Direcció Pública ESADE (2014-2015)
 • Professor col·laborador Màster en fiscalitat. Barcelona School of Management. Universitat Pompeu Fabra (UPF) (2014-2015)
 • Professor col·laborador Màster en Fiscalitat. Universitat Internacional de Catalunya (UIC) (2015).
 • Professor Postgrau Tributari de la Fundació Universitària del Bages (2006/2007) (FUB)
 • Professor de l’Escola de Pràctica Jurídica (EPPA) del Col·legi d’Advocats de Sabadell (1997-2014).
 • Professor associat de Dret Tributari. Facultat de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2001-2002).
 • Professor i Coordinador del Curs de Postgrau en especialització Comptable, Fiscal y Mercantil. Instituto de Economia Pública, Cooperativa y Derecho Financiero. Universitat de Barcelona (UB) (2004-2013)
 • Professor col·laborador del Màster de Perfeccionament Tributari. Centro de Estudios Financieros (CEF) (2009-2013)

PUBLICACIONS
I.               MONOGRAFIES I COL·LABORACIONS

 • Una hisenda a la catalana. Preguntes i respostes sobre la hisenda pròpia. Barcelona, 2015.
 • Los nuevos retos de la Administración tributaria a “De nuestros impuestos y su administración. Claves para una mejor administración fiscal”, AAVV, Institut de Economia de Barcelona (IEB), 2015, pàg.99 a 105.

II.              MANUALS

 • Derecho Constitucional, Comunitario y Administrativo. Col·lecció <<Temarios Tributarios>>, Barcelona, 2002.
 • Hacienda Pública. Col·lecció <<Temarios Tributarios>>. Barcelona, 2002.
 • Sistema Financiero Español. Col·lecció <<Temarios Tributarios>>, Barcelona, 2002.
 • Derecho Financiero y Tributario. Col·lecció <<Temarios Tributarios>>, Barcelona, 2003.
 • Sistema Fiscal Español. Col·lecció <<Temarios Tributarios>>, Barcelona, 2003.

III.            ARTICLES EN REVISTES ESPECIALITZADES

 • Delicte Fiscal i procés penal: crònica d’un mal encaix, a <<Mon Jurídic>>, Revista de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, setembre, 2017, p. 46
 • La denuncia administrativa de la defraudación tributaria constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, a <<Revista de Contabilidad y Tributación>>, CEF, núm.367 octubre 2013.
 • Efectos del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública en el procedimiento inspector, a <<Revista de Contabilidad y Tributación>>, CEF, núm.359, febrer 2013.
 • La modificación de la Ley General Tributaria por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, a <<Monografias>> Carta Tributaria, juliol, 2012.
 • La regularización tributaria en tiempos de crisis, a <<Revista de Contabilidad y Tributación>>,CEF, núm.350, maig 2012, pág. 5 a 36.
 • La regularización de la defraudación tributaria constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, a <<Revista de Contabilidad y Tributación>>, CEF núm.341-342, Agost-Setembre, 2011, pag.6 a 50.
 • La recaudación de la responsabilidad civil derivada del delito de defraudación tributaria, a <<Revista de Contabilidad y Tributación>> CEF, núm.338, maig 2011, pág. 5 a 54
 • Tratamiento concursal de la responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública, a revista <<Impuestos>>, núm.10, año 27, maig 2011., pág. 13 a 26.
 • La ejecución administrativa de la sentencia en los delitos contra la Hacienda Pública.  Revista de Contabilidad y Tributación CEF, núm.326, maig 2010.
 • La deuda tributaria y la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública en el Derecho Proyectado, Revista <<Impuestos>>, núm.17, setembre 2009.
 • La caducidad del procedimiento sancionador tributario, Revista <<Impuestos>>, núm.8, abril, 2008.
 • El nuevo régimen de los contratos de factoring en el impuesto sobre el valor añadido. Revista <<el Fisco>>, núm.118, febrer 2004.
 • Régimen general y especial de tributación de las operaciones de comercio electrónico en el impuesto sobre el valor añadido. Revista <<el Fisco>>, núm.116, desembre, 2004
 • La tutela del crédito tributario. Revista <<el Fisco>>, núm.91, octubre 2003.
 • El decalaje de cuotas en el IVA. Revista <<el Fisco>>, núm.90, setembre 2003.
 • Reformas fiscales en primavera. Revista <<el Fisco>>, núm.87, maig 2003.

IV.           ARTICLES DIVULGATIUS (PRENSA I SIMILARS)

 • Els reptes dels sistemes fiscals en l’actual context polític, econòmic i social. La revista de l’auditor 2015.
 • Un nou model d’administració tributària. Entrevista a “El Gestor”. Tribuna del gestor administratiu, 3 trimestre 2014
 • Els reptes de l’administració tributària de Catalunya. Revista de l’Institut Estudis Catalans (IEC), 2014.
 • La amnistia fiscal en tiempos de crisis. Un balance negativo. La Vanguardia (26/02/2013)

PREMIS, RECONONEIXEMENTS I GUARDONS

 • Premi extraordinari de doctorat UAB (2013-2016) a la tesi doctoral “Los efectos del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública en los procedimientos tributarios de inspección y recaudación” (novembre 2016)
 • 1er. Premi “Estudios Financieros de Tributación 2011” pel treball:”La regularización de la defraudación tributaria constitutiva de delito contra la Hacienda Pública”. Centro de Estudios Financieros (CEF), Madrid, setembre 2011.
 • Premi “Joan Sardà Dexeus”, atorgat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya a l’obra col·lectiva “De nuestros impuestos y su Administración. Claves para una mejor administración fiscal”, AAVV, Institut de Economia de Barcelona, 2015.

CURSOS, SEMINARIS i PONÉNCIES TÈCNIQUES

 • Delito fiscal y proceso penal: Crónica de un desencuentro. Jornada de estudio organizada por ESADE y CROWE HORWATH sobre “La relación de la Administración Tributaria con el contribuyente. ¿Hacia la (in)Seguridad jurídica” (2017)
 • La suspensió dels actes dictats per l’Administració tributaria. Col·legi d’Economistes de Catalunya (novembre 2016)
 • El procediment tributari en general i els procediments de gestió tributaria. Col·legi d’Advocats de Barcelona (2016/2017)
 • Els efectes de la denúncia del delicte contra la Hisenda Pública en els procediments tributaris. Col·legi d’Economistes de Catalunya (octubre 2016)
 • Curs de procediments tributaris de gestió i Inspecció. Col·legi d’Economistes de Catalunya (Maig 2016)
 • Curs de procediments tributaris. Col·legi d’Advocats de Sabadell (1999 a 2013)
 • L’execució de resolucions i sentències per l’Administració Tributària:

o   Seminari organitzat per l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), Delegació de Barcelona (2011).

o   Seminari organitzat per la Fundació Pont-Lancuentra, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona (2011)

o   Seminari organitzat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona (2012).

o   Seminari organitzat pel Foro Tributario Aranzadi (2012).

 • La regularització de la defraudació tributària constitutiva de delicte contra la Hisenda Pública.
 • Seminari organitzat pel Col·legi d’Advocats de Sabadell (2011)
 • Seminari organitzat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona (2012)
 • La regularització tributària en temps de crisis. Ponència a la Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF). Delegació de Barcelona (2012)
 • La modificació del articles 180 y 221.1.c) de la Llei General Tributaria. Conferencia organitzada per la Fundació Magín Pont Mestres y Antonio Lancuentra Buerba, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona (2012).
 • La recaptació tributària en situacions de crisis empresarial. Ponència  organitzada per l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF). Delegació de Barcelona (2012)
 • Les noves mesures de lluita contra el frau a la recaptació. Anàlisi de la Llei 7/2012, de 29 de octubre.
 • Ponència organitzada per Alfameeting Barcelona (2012)
 • Ponència organitza per la Unió Empresaris Intercomarcal, Granollers (2012)
 • Curs sobre el tractament concursal del crèdit tributari. Col·legi de Graduats Socials de Catalunya. (2012 i  2013)
 • L’obligació de declarar el patrimoni a l’exterior. Ponència organitzada per Alfameeting, Barcelona (2013).
 • Aspectes tributaris de la reforma penal. Foro Tributario Aranzadi (2013)
 • Les implicacions tributaries de la reforma penal. Jornada Anual de la Fundació Pont-Lancuentra, Universitat de Barcelona (2013)
 • La responsabilitat dels administradors pels deutes tributaris de la societat insolvent.  Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2010)
 • Curs de formació interna (AEAT) sobre estratègies de lluita contra el frau en la recaptació. Instituto de Estudios Fiscales.
 • Escuela de Hacienda Pública, delegació de Barcelona (2008-2010).
 • Anàlisi del nou Reglament General de Revisió en via administrativa. Curs organitzat per Alfameeting, Barcelona (2005/2006)
 • La nova Llei general Tributaria i el seu desenvolupament reglamentari. Col·legi d’Economistes de Catalunya (2006)
 • Aspectes novedosos del procediment de recaptació en la vigent Llei General Tributaria i el nou Reglament de Recaptació. Escuela de Derecho Cuatrecasas (2006)
 • Seminari sobre procediments tributaris. Màster internacional en Derecho Tributario Español, organitzat per la Universitat de Barcelona i la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú. Lima, (2006)
 • La tributació de les entitats sense ànim de lucre. Ajuntament de Sabadell (2001)

CONFERÉNCIES

El tercer Sector davant el repte de la nova Fiscalitat del segle XXI. Conferència de la reunió del Consell Assessor de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya (octubre 2016)
Els nous reptes de l’Administració tributària
Cambra de Comerç de Reus                                         27/06/2013
Associació Assessors Fiscals (AEDAF)                        17/09/2013
Col·legi d’Economistes de Catalunya                           08/10/2013
Col·legi Advocats Barcelona (ICAB)                             08/10/2013
Col·legi de Titulats Mercantils de Catalunya               16/10/2013
Associació Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears  24/10/2013
Col·legi d’Economistes de Tarragona                          13/11/2013
Col·legi de Censors Jurats de Comptes                      19/11/2013
Cambra de Comerç de Barcelona                                20/11/2013
CECOT                                                                             11/12/2013
Col·legi d’Economistes de Lleida                                  02/12/2013
Col·legi d’Economistes de Girona                                 17/12/2013
FEMCAT                                                                           12/02/2014
PIMEC                                                                              25/02/2014
Foment del Treball                                                         12/06/2014
Col·legi Registradors de la Propietat                           18/06/2014
Associació Empreses Consultores (ACEC)                 30/06/2014
Un nou model d’Administració tributària
Institut Estudis Catalans (IEC)                                      17/03/2014
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya             19/03/2014
Cambra de Comerç d’Osona.                                       07/04/2014
Federació d’Associacions de Farmàcies Catalunya   09/04/2014
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona                    28/04/2014
Rotary Club Sabadell                                                      29/04/2014
Facultat de Dret. Universitat de Barcelona                  06/05/2014
Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya        20/05/2014
Facultat d’Economia. Universitat Pompeu Fabra        11/06/2014
Col·legi de Censors Jurats de Comptes                      04/07/2014
Institut Economia de Barcelona (IEB)                           27/10/2014
ESADE                                                                              29/10/2014
Col·legi de Tècnics Industrials                                       02/12/2014
Col·legi Economistes Barcelona                                    18/12/2014
Unió Empresaris Anoia. Igualada                                   12/02/2015
Unió Empresaris del Bages. Manresa                           16/02/2015
Cambra de Comerç de Barcelona                                 20/02/2015
Associació Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears 11/03/2015
Fundació Barcelona                                                        16/03/2015
Associació Assessors Fiscals (AEDAF)                        18/03/2015
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona                           26/03/2015
Cambra de Comerç de Sabadell                                   09/04/2015
Col·legi Administradors de Finques de Catalunya      16/04/2015
Cambra de Comerç de Lleida                                        17/04/2015
Fundació Universitària del Bages (FUB)                      18/04/2016

 

ALTRES INTERESSOS I ACTIVITATS

 • Acadèmic corresponent de la Reial Academia Europea de Doctors (RAED)
 • Membre associat del Col·legi d’Economistes de Catalunya
 • Membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF)
 • Membre del Consell Assessor de la Fundació “Salud y Persona”
 • Membre de la Fundació Barcelona 1989

Vídeo resum

Vídeo complet