El Dr. José María Baldasano en su ponencia "Impacto y vulnerabilidades de la Península Ibérica en el cambio climático"

Dr. José María Baldasano

José María Baldasano, catedràtic d’Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya i acadèmic numerari electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va abordar els reptes que afronta Espanya en relació als efectes del canvi climàtic durant el IV Acte internacional-Congrés Europeu d’Investigacions Interdisciplinàries de la RAED, que es va celebrar el passat mes de juliol a diverses capitals de la Mediterrània. Baldasano va presentar el treball “Impactos y vulnerabilidad en la Península Ibérica frente al actual cambio climático”.

Ferm defensor que els continus avatars climàtics s’expliquen per l’acció de l’home, Baldasano va resumir les conclusions dels principals estudis que sobre la conca de la Mediterrània han encarregat les principals administracions. En aquest sentit, els estudis determinen un major augment de les temperatures respecte a la mitjana en zones com l’interior de la Península Ibèrica, els Balcans i parts de Turquia. Així mateix, apunten que a la península Ibèrica es projecta especialment una forta disminució de les precipitacions, que no es preveu que la disponibilitat d’aigua superficial augmenti i que les onades de calor augmenten en tota la regió.

“La posició geogràfica de la península Ibèrica en la vora subtropical i situada entre l’Oceà Atlàntic i el mar Mediterrani fa que el seu clima tingui una alta variabilitat i complexitat, que es potencia per l’efecte de les diferents cadenes muntanyoses i una altitud mitjana alta. Tot plegat implica un conjunt de dificultats afegides”, va assenyalar l’estudiós.

Baldasano va assegurar que el canvi climàtic alterarà la vida animal i, per tant, els actuals ecosistemes. “Es produiran migracions altitudinals i extincions locals, l’expansió d’espècies invasores i plagues es veurà afavorida, augmentarà l’impacte de les pertorbacions, tant naturals com d’origen humà, que afectaran l’estructura i funcionament dels ecosistemes terrestres”. Pel que fa a la vida humana, Madrid es convertirà en una de les capitals europees amb menors precipitacions i haurà d’abordar un pla per combatre l’escassetat d’aigua.