María Asunción Peiré, doctora en Medicina i Cirurgia, va ingressar com a acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una sessió que es va celebrar a Barcelona el passat 22 de maig. La recipiendària va llegir el discurs d’ingrés “Farmacología pediátrica: pasado, presente y perspectivas de futuro”. Li va respondre, en nom de la corporació, l’acadèmic de número Pere Gascón.

Resulta un imperatiu ètic el fet de no perpetuar per més temps la situació sobrevinguda d’orfandat terapèutica del nen”

Peiré va ressenyar al seu treball els principals conceptes i peculiaritats de la farmacologia pediàtrica, va repassar breument la seva història, amb les seves fites i els seus fracassos terapèutics, i es va aturar als reptes i perspectives de futur, que només arribaran a bon port -va assegurar- amb la implicació de les administracions i una formació específica i rigorosa dels seus especialistes. En aquest punt, la nova acadèmica va posar especial èmfasi en la responsabilitat de la indústria farmacèutica, que més enllà de la seva obligació de complir amb les regulacions i marc legal ha de centrar els seus esforços a desenvolupar productes dirigits a un sector de la població vulnerable que econòmicament pot no ser el més rendible.

“Davant el nou arsenal terapèutic creixent i divers del segle XXI resulta un imperatiu ètic el fet de no perpetuar per més temps la situació sobrevinguda d’orfandat terapèutica del nen. Amb els avenços científics en el camp de la terapèutica resulta obvi que els nens tenen els mateixos drets que els adults a rebre els millors medicaments i, a més, aquests han d’estar adaptats a les seves necessitats terapèutiques”, va assenyalar Peiré.

D’aquí que per a la nova acadèmica la missió de qualsevol especialista en aquesta matèria ha de passar per “transmetre els seus humils coneixements per construir una Farmacologia Pediàtrica (llegiu Ciència) excel·lent i honrada, posada al servei dels nostres nens”.

Veure el discurs d’ingrés