Miguel Ángel Gallo, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), president del seu Senat i professor emèrit d’IESE ha fet donació a la Biblioteca de la RAED del llibre “Claves en la consultoría de empresa familiar”, coordinat per ell mateix i per Javier Macías Berrocal, professor d’EAE i membre del Family Firm Institute. L’obra, editada pel Club d’Assessors de l’Empresa Familiar, tracta d’oferir solucions reals als problemes que sorgeixen a l’empresa familiar amb models de bones pràctiques recollits d’experiències i vivències dels seus autors. Els seus capítols incideixen en finançament, conflictes interpersonals, govern i direcció estratègica i protocol familiar.