Frederic Borràs presenta l’estudi “¿Estamos preparados para la próxima crisis?”

Dr. Frederic Borràs Pàmies

Dr. Frederic Borràs Pàmies

Frederic Borràs, reconegut auditor i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta l’estudi “¿Estamos preparados para la próxima crisis?”, en el qual detalla els reptes de l’auditoria i de la informació financera i la seva gestió per prevenir futures crisis com la que va assolar a l’economia global a partir del 2008 després de la fallida de Lehman Brothers o el sempre recurrent Crac del 1929.

“L’objectiu d’aquest treball és analitzar les millores que s’han dut a terme a la normativa sobre la informació financera i l’auditoria des de la crisi, així com assenyalar en quins projectes s’està treballant a nivell internacional actualment, indicant aquells aspectes de millora a considerar tenint en compte la importància de disposar d’una adequada informació financera per al que és imprescindible una bona normativa que la reguli, així com unes normes d’auditoria que donin fiabilitat sobre aquesta informació als seus usuaris i tercers interessats. De fet hi ha una constant històrica que ens diu que la normativa d’auditoria evoluciona de manera significativa quan es produeixen crisis com va passar amb la del 1929 als Estats Units que va originar l’auditoria obligatòria per a les empreses cotitzades, com a mesura necessària per a poder disposar d’una informació financera fiable”, assenyala el mateix autor en la introducció al seu treball.

Ex soci de KPGM, president del consell assessor de Morera Asesores & Auditores i membre del consell d’administració internacional d’IECnet, Borràs repassa tots els avenços i el camí que ha iniciat l’auditoria aprenent dels seus errors per arribar a la pregunta que dóna títol al seu estudi: ¿estem preparats per a la propera crisi? En aquest sentit, l’acadèmic assenyala que la nova auditoria ha de donar resposta al nou entorn tecnològic: l’icloud, la intel·ligència artificial, la robòtica, el Big Data, blockchain… Aquest nou escenari requereix una auditoria diferent, perquè la normativa actual està basada en riscos i mostres, tot i que avui dia la tecnologia permet incorporar l’anàlisi de la informació que es genera fora de l’empresa.

“Cal demanar un esforç addicional cap a una auditoria predictiva: la societat demana que l’auditor miri més al futur i no accepta que una empresa amb un informe d’auditoria favorable col·lapsi o tingui problemes seriosos de viabilitat en un període de temps raonable, per la qual cosa caldrà desenvolupar noves tècniques per avançar en aquest camí amb els llums llargs, amb procediments que puguin representar seguretat addicional per als usuaris de la informació financera”, conclou l’autor.