Dr. Agustín Moreno Ruz

Dr. Agustín Moreno

Agustín Moreno Ruz, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat a l’últim número de la “Revista Técnica Contable y Financera”, el 59, corresponent al mes de gener de 2023, l’article “El fondo de comercio interno como un cuadro de mando del consejo de administración”, emmarcat a la secció de “Gestión de empresas”, on aborda la necessitat que els òrgans rectors de les empreses vagin més enllà del balanç a l’hora d’avaluar i prendre decisions estratègiques, analitzant un sistema de quantificació del fons de comerç generat internament tant positiu com negatiu i la seva evolució com un dels seus punts de partida.

“El consell d’administració i els consellers tenen una visió a priori de l’empresa segons la informació que se’ls subministra en aquests consells a fi de revisió. Miren l’empresa amb els ulls adequats a la circumstància que es presenta, però potser no veuen la seva realitat. Si al consell es presentessin propostes d’aprovació de pressupostos, expansió per nous mercats, entre d’altres, la visió del conseller seria una altra i adequada a aquest horitzó, i diferent de l’anterior, i si al conseller se li presentés una informació de l’empresa orientada quantitativament a valorar el funcionament intern, a fer visible amb números allò que inicialment només arriba a expressar-se amb adjectius, serien altres els ulls amb què es miraria i veuria l’empresa”, inicia l’expert la seva argumentació.

Per a Moreno Ruz, els consells d’administració haurien de redefinir quines són les seves funcions a les seves cadenes de comunicació interna i actuar amb informació i uniformitat en la presa de decisions, més enllà de les comissions en què es divideixi el seu treball i en la qualitat dels seus membres. “Tot el consell d’administració ha de funcionar com una unitat decisòria en l’àmbit que li correspon, establint comitès a aquest efecte, i és com és la baula privilegiada i imprescindible, entre l’accionariat i els diversos directors establerts segons l’organigrama executiu”, assenyala.

Quant a la informació del fons de comerç intern, Moreno Ruz proposa aprofitar les sinergies entre diverses matèries informatives al si de l’empresa, com són la comptabilitat financera, la comptabilitat de costos, l’organització i la gestió de Recursos Humans com a combinació en el tractament de les dades convertibles en informació útil per a la gestió. “No s’ha de perdre de vista la importància que té en la gestió de l’empresa el funcionament intern documentat, i abans de plantejar cap canvi, hem de mostrar que coneixem el que es pretén modificar i una guia excel·lent és implementar la sistemàtica de valoració del fons de comerç intern, auditable”, conclou.

Doctor en Ciències Econòmiques, Comptabilitat Superior i Auditoria per la Universitat Rey Juan Carlos I, Moreno Ruz ha estudiat específicament el valor comptable del fons de comerç intern atenent les exigències dels mercats i inversors, però també el funcionament correcte de l’empresa. I advoca per adaptar la comptabilitat als requisits del mercat i ampliar el seu camp de recerca, indagar en la gestió de l’empresa des de tot punt de vista “per observar les necessitats a cobrir i la resposta comptable adequada, sigui com a comptabilitat, sigui reescrita amb el sobrenom de comptabilitat per a la gestió, sigui entesa com a comptabilitat analítica. Aprofundint en el dia a dia empresarial la comptabilitat ha d’entendre’s àmpliament en les diferents presentacions o motius d’estudi”.