La Secció de Ciències Tecnològiques de la RAED va celebrar un debat sobre els estudis en Enginyeria a Espanya

Debate "La educacion en Tecnologia La enseñanza de la ingenieríaLa Secció de Ciències Tecnològiques de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) va organitzar dimarts passat, 5 de juny, al Saló d’Actes de Foment del Treball el debat “L’educació en Tecnologia. L’ensenyament de l’Enginyeria: un model en revisió a Espanya”. La sessió va estar conduïda i moderada per Jaime Rodrigo de Larrucea, professor de Dret Marítim de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), acadèmic de número de la RAED i president de la Secció de Ciències Tecnològiques, i va comptar amb la participació d’Eugenio Oñate, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC, director del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria de Catalunya i vicepresident de la Junta de Govern de la RAED; Javier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, catedràtic d’Enginyeria dels Materials i acadèmic de número de la RAED, i Lluís Vicent, exrector de la Universitat Oberta Lasalle d’Andorra, doctor en Enginyeria de Telecomunicacions i acadèmic de número de la RAED.

Després d’una breu presentació dels ponents, Rodrigo de Larrucea va fer una exposició panoràmica del model d’ensenyaments tècnics a Espanya, detenint-se en el model napoleònic del segle XIX, la llei d’Ensenyaments Tècnics de 1970 i la recent implantació del model Bolonya i la seva implementació actual. Oñate, per la seva banda, va insistir en el valor de la formació bàsica integral i en el millor moment per adquirir-la. Així mateix va alertar del perill que la universitat quedi descavalcada del món de la innovació en un context de ràpids avenços tecnològics.

Gil Mur va plantejar els aspectes crítics del futur de les enginyeries i els nous llindars del saber tècnic, així com la necessitat d’una bona base generalista i la importància d’un coneixement transversal, que combini diferents especialitats. En aquest mateix sentit va destacar la rellevància de la interconnexió entre universitat i empresa i la necessària connexió entre ciència i tècnica. Vicent va fer una exposició sobre el model d’ensenyament en Estats Units, molt més generalista i aplicat que al nostre país, que no obstant això té un nivell científic i tècnic superior. Va destacar igualment la dada sorprenent que gran part dels directius de les grans empreses tecnològiques no tinguin formació tècnica, sinó humanista.

La jornada va finalitzar amb un animat debat en el qual es va plantejar la necessitat de formular un document, amb les principals conclusions de la jornada, dirigit a les institucions implicades: Administració, universitats, col·legis professionals i d’altres organismes vinculats als estudis tecnològics.