Francesc Torralba, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), participarà en el Seminari Internacional “New challenges for Law: human dignity, trans-Humanism and new technologies” (Nous reptes per al Dret: la dignitat humana, el transhumanisme i les noves tecnologies), que se celebrarà a la Facultat de Dret de la Universitat de Harvard el proper 22 de juny. L’acadèmic intervindrà amb el treball “Dignity: a philosophical approach” (La dignitat: una exploració filosòfica).

Les sessions estan organitzades pels Estudis sobre la Vida i la Dignitat Humana del Reial Col·legi Complutense en la Universitat d’Harvard, establert a la prestigiosa universitat nord-americana fa ja tres dècades, i compten amb la col·laboració del Programa de Polítiques de Justícia Penal de la Facultat de Dret de la Universitat Harvard, la Fundació Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i l’editorial Tirant lo Blanc.

Dr. Francesc Torralba

Dr. Francesc Torralba

Amb un nodrit grup d’especialistes de món acadèmic nord-americà i europeu, el seminari aborda en profunditat un dels grans reptes d’Occident: el respecte per la dignitat humana al final de la vida i els límits de poder disponibles per a cada persona pel que fa a la seva pròpia existència. “L’objectiu d’aquesta jornada seminari internacional és aportar noves idees al debat contemporani sobre la dignitat humana en la vida i la mort a Europa i Amèrica en els segles XX i XXI -detallen els organitzadors-. Per això, cal analitzar els principis filosòfics i els esdeveniments històrics que han ajudat a donar forma a les opinions actuals sobre qüestions com la dignitat humana, la pena de mort, l’eutanàsia, la millora humana o la singularitat tecnològica, així com el seu tractament per l’opinió pública als països occidentals” .

El seminari està dirigit a professors, estudiants i llicenciats en Dret i Medicina de la Universitat de Harvard. El seu comitè organitzador està format per José Manuel Martínez Sierra, director del Reial Col·legi Complutense en la Universitat d’Harvard; Jane Driver, professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard; José Miguel Serrano, professor de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat Complutense de Madrid; Melissa Moschella, professora de la Facultat de Medicina Universitat de Columbia; Santiago Cañamares, professor de la Facultat Dret la Universitat Complutense de Madrid, i María Luisa Gómez, professora de la Facultat de Geografia de la Universitat de Màlaga.