Ignacio Buqueras, acadèmic de número de la Secció d’Humanitats de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, president d’honor de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols i acadèmic de número electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), recorda en un article publicat pel diari “Ideal” de Granada la visita que va realitzar als Reis d’Espanya amb motiu de la campanya de la societat civil per racionalitzar els horaris i fomentar la conciliació laboral i familiar. Una visita que posa al dia amb motiu del recent canvi d’hora.

“Amb motiu del canvi d’hora em permeto recordar algunes de les meves paraules a l’Audiència amb els Reis celebrada el 9 de gener de 2015, fa quatre anys -inicia Buqueras el seu article -. Els Reis van rebre a la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, que presidia. A les meves paraules, entre d’altres coses vaig dir que hauríem de practicar la conciliació, la igualtat, la corresponsabilitat i la solidaritat, acabar amb el presentisme i desenvolupar la cultura de l’eficiència per portar la productivitat al nivell de l’excel·lència. Vaig assenyalar que havíem d’impulsar polítiques contundents de suport a la família, amb una atenció especial a la dona, que, al costat dels nens, són els sectors més perjudicats. El greu hivern demogràfic que patim i el creixent nombre de separacions prenen el seu origen en una irracionalitat d’horaris en què som un dels líders mundials i que hem de deixar de ser, avui millor que demà”.

Buqueras recorda com va demanar als Reis el seu suport eficaç i constant, en considerar que l’ús del temps condiciona “la perdurabilitat de les famílies, la felicitat dels nens i l’obra ben feta” i com va destacar que els horaris racionals són vitals als centres de treball, als espectacles i a les emissions de televisió. “Molts dels nostres compatriotes comproven amb angoixa que les seves vides giren al voltant de la feina, víctimes d’unes jornades prolongades que els obliguen a arribar a casa tard i esgotats, a dormir poc i malament, i que no els deixen temps per estar amb la seva parella i amb els seus fills, ni per a relacionar-se amb amics, ni per trobar-se amb ells mateixos”, recorda l’acadèmic la seva intervenció en aquella audiència reial.

Quatre anys després, Buqueras insisteix en la necessitat d’atendre les línies d’acció aprovades al IX Congrés Nacional per a a la Racionalització dels Horaris Espanyols celebrat a Ciudad Real l’octubre del 2014: “Que Espanya adopti ja el fus horari que li correspon d’acord amb la seva situació geogràfica respecte al meridià de Greenwich, que les administracions, començant pel Govern d’Espanya, compleixin el Pla Concilia del 2005 i la resolució de desembre de 2012 de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, que assenyala que la jornada laboral ha de finalitzar a les 18.00 hores; que les televisions públiques i privades finalitzin els seus programes de màxima audiència a les 23.00 hores, de la mateixa manera que els espectacles, i que la conciliació, la corresponsabilitat i la igualtat es converteixin en una realitat immediata, perquè són extraordinàriament rendibles”.