L’Institut d’Estudis Catalans ha lliurat a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) la seva última “Gramàtica de la Llengua Catalana”, presentada el passat mes de novembre. L’obra és fruit d’una llarga reflexió entre filòlegs i historiadors de la llengua que simplifica i posa al dia les normes que va establir Pompeu Fabra a principis del passat segle i se suma a altres publicacions de referència com ara el “Diccionari de la Llengua Catalana” i l’“Ortografia Catalana”. La RAED celebra la publicació d’una obra d’aquesta envergadura.