9710-9318

“Una gran institució de servei i de cohesió per a la societat espanyola”. Així va definir ahir el tinent general Ricardo Álvarez-Espejo a les Forces Armades al discurs que va pronunciar davant la Reial Acadèmia de Doctors (RAD) a Barcelona. Cap de la Inspecció General de l’Exèrcit i representant institucional de l’Exèrcit de Terra a Catalunya, Aragó, Navarra i la Rioja, Álvarez-Espejo va exposar la ràpida evolució i professionalització de les Forces Armades espanyoles i va destacar la seva integració en la societat espanyola i en la seva democràcia i la seva tasca de servei, tant dins de les nostres fronteres com fora d’elles, projectant la imatge i la voluntat d’Espanya al món.

Per al tinent general, l’Exèrcit espanyol no té res a veure ja amb vells models militars caducs, que sovint es movien d’esquena a la societat. Avui, l’Exèrcit comparteix i acata el seu mandat democràtic. “Les nostres Forces Armades són avui dia una gran institució professional perfectament integrada a la societat i aquesta ho veu com una cosa molt seva”, va afirmar.

9710-9295

Recolzat per una àmplia documentació audiovisual, Álvarez-Espejo va presentar l’exposició “Les Forces Armades i l’Exèrcit de Terra a l’Espanya d’avui”. Un acte que va ser introduït pel president de la RAD, Alfredo Rocafort, qui va alabar la tasca didàctica del tinent general, i conduït pel vicepresident, José Llort. La sessió va concloure amb un debat que va dirigir l’acadèmic Joan Francesc Pont.