El poeta i catedràtic de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona David Jou explica a una entrevista concedida a Tribuna Plural, la revista de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), la seva activitat científica i intel·lectual, on la física, la poesia i la religió s’uneixen tant a estudis especialitzats com a publicacions de caràcter divulgatiu i fins i tot poemaris. “El diàleg entre la poesia, la ciència i la religió condueix a una fructífera tensió cognoscitiva -explica Jou-. La física és un diàleg matemàtic i experimental amb el món i la poesia un diàleg emocional i experiencial. Tots dos conviden a observar millor la realitat i a explorar possibilitats alternatives. La religió, experimentada de manera estètica i emocional, intel·lectual i social aporta una intensitat immensa”.

Acadèmic de número de la RAD, Jou és un dels principals experts en termodinàmica i la seva obra “Extended irreversible thermodynamics”, que va escriure al costat de José Casas i Georgy Lebon, és un referent en la matèria. Així mateix ha publicat 25 llibres de poesia i diversos assajos en matèria religiosa. És patró de la Fundació Joan Maragall, dedicada al diàleg entre la fe i la cultura.