Aznar09

Pedro Aznar Alarcón, professor de l’escola de negocis ESADE especialista en l’anàlisi de conjuntura econòmica, advoca al seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Doctors (RAD) per una política econòmica única per a tota la Unió Europea que superi el paradigma actual i contempli la creació de nous mecanismes de solidaritat interregional que acabin amb les polítiques d’austeritat que es veuen forçats a imposar alguns estats membre.

Aznar Alarcón considera a “Les polítiques monetàries no convencionals: el Quantitative Easing”, el treball que va presentar ahir a Barcelona, que la UE ha de ser més eficaç i alhora més flexible en matèria econòmica i financera. “Europa necessita ser més flexible, reduir el que en molts casos és un excés de legislació i burocratització, fomentar de veritat la mobilitat de factors productius, millorar el funcionament d’uns mercats de treball com l’espanyol on els nostres joves han d’assumir com a natural que la taxa d’atur superi el 50% -considera-. Tot això requereix d’un compromís amb un horitzó de mitjà i llarg termini més llarg al cicle electoral que tantes vegades dicta les mesures de política econòmica. Per assumir aquests reptes, la política fiscal i la monetària són insuficients “.

Així mateix, el nou acadèmic de número de la RAD demana mecanismes de control i regulació més rigorosos arran de les lliçons de la crisi d’abast global que es va desencadenar a partir del 2007 i de la qual encara vivim els últims cops de cua. “El sistema financer ha d’estar al servei de la societat i no a l’inrevés -assegura-. Sigui el banc central o sigui una altra institució la supervisió del sistema financer és una peça clau per garantir el benestar econòmic de les nostres societats. Les entitats financeres han de assumir riscos, forma part de la seva naturalesa, però amb uns ràtios capital de deute que no suposin un seriós risc per a les economies reals “.

                Aznar04   Aznar01