México - 2017
La Reial Acadèmia de Doctors (RAD), la Comunitat d’Institucions d’Educació Superior de la Laguna de Mèxic (Cieslag), que agrupa 32 institucions d’educació superior, i les universitats La Salle Laguna i Autònoma de Coahuila han signat un conveni de col·laboració acadèmica , científica i tecnològica que promourà l’intercanvi d’investigadors i alumnes entre les diferents institucions i l’elaboració de projectes de recerca comuns. Així mateix, s’atorgarà des del 2016 un premi anual a la millor tesi doctoral presentada en algun dels centres adscrits.

El conveni és fruit del Congrés que la RAD va celebrar a la Laguna els passats 14 i 16 d’octubre amb la col·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària La Caixa. Tindrà una vigència inicial de tres anys, prorrogables per altres tres. Els representants de totes les parts van plasmar amb la seva signatura pública en la sessió que tancava els actes el seu compromís de col·laboració i el seu satisfacció per l’excel·lent acollida de les sessions conjuntes.