Alberto Estrada-Rius, responsable de Conservació del Gabinet Numismàtic de Catalunya, ingressarà com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que se celebrarà a Barcelona el proper dimarts, 18 d’octubre.

El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés “Los cónsules de Ultramar y Barcelona”. Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número Carlos Dante Heredia.

Descarregueu invitació