Michael Metzeltin, doctor en Filologia Romànica, va incidir ahir a la necessitat d’estudiar els discursos per desentranyar els mecanismes del poder i de les relacions socials, en fonamentar-se el seu origen en la comunicació. El poder és un fenomen eminentment discursiu, no pot percebre ni executar-se sense discursos, textos, imatges, símbols. El poder no existeix sense representació, sense discursivització, ha de ser representat, ha de ser dit“, argumenta Metzeltin en el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), “El poder i la seva semiologia, que va llegir ahir a Barcelona.

Per al nou acadèmic, el discurs constitueix, conceptual i semiòticament, les estructures socials, les col·lectivitats i els seus mecanismes de producció i distribució de béns amb les seves normes. És a dir, les estructures de poder”.