La religió tradicional a la configuració de la societat actual, el seu sentit a una cultura postmoderna i globalitzada i les noves formes d’una religió civil. Els acadèmics de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD) Ángel Aguirre, Joan Francesc Pont i Josep Gil van reflexionar ahir sobre aquests aspectes en un acte organitzat per la Secció de Ciències Humanes sota el títol genèric de “Debat sobre la religió“. L’acte, que va tancar l’activitat acadèmica d’aquest 2015, va ser introduït pel també acadèmic de la RAD Francesc Torralba.