Els membres del projecte europeu IROCA, per optimitzar l’aplicació de la radioteràpia, van celebrar una reunió de treball a la seu de la RAED

La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) va acollir el passat 22 d’abril, al llarg de tot el dia, una reunió de treball del projecte internacional IROCA (Improving Radiation Oncology through Clinical Audits), que té com a finalitat optimitzar l’aplicació de la radioteràpia en el tractament de les malalties oncològiques, en termes d’eficiència terapèutica i minimització de riscos per al pacient. A la trobada, organitzada per l’acadèmic de número de la RAED i director d’Oncologia Radioteràpica de l’Institut Català d’Oncologia Ferran Guedea, van participar representants de les quatre institucions que impulsen el projecte: el Centre d’Oncologia de Polònia a Poznan, l’Institut Portuguès de Oncologia de Porto, l’Hospital Universitari Major de la Caritat de Novara (Itàlia) i el mateix Institut Català d’Oncologia.

El grup IROCA manté reunions periòdiques per avaluar els resultats obtinguts en els seus assajos coordinats. Aprofitant que es realitzava a Barcelona el Congrés Europeu d’Oncologia i Radioteràpia, entre el 20 al 24 d’abril, amb més de 5.000 professionals essencialment d’Europa, la institució va decidir reunir-se a la ciutat per posar en comú els resultats de les auditories en càncer de recte i càncer de pròstata dels quatre centres.

Dr. Ferran Guedea Edo

Dr. Ferran Guedea

“Donada la progressiva expansió que es deriva de la incorporació dels diferents serveis oncohematològics que funcionaven en el si d’altres hospitals, s’ha observat certa variabilitat en la metodologia de treball. La nostra prioritat és identificar les millors pràctiques dins del procés de cada centre i homogeneïtzar-lo, amb la finalitat de millorar els nostres resultats clínics en termes de toxicitat i resposta clínica als tractaments”, va explicar el propi Guedea el treball del projecte IROCA.

A nivell de patologies concretes, la revisió clínica com les que realitza aquest grup s’han demostrat una bona metodologia per mesurar el grau d’adhesió a les guies de pràctica clínica, identificar variabilitat i determinar àrees de millora. En aquest sentit hi ha diferents experiències com la implantada als hospitals que tracten pacients oncològics amb càncer colorectal a Alemanya, que posa de manifest la millora obtinguda en els centres participants. En termes de treball multidisciplinari, el percentatge de casos presentats al comitè abans d’iniciar el tractament va passar el 88% (any 2010) el 91,8% (any 2012), amb implicació en el resultat final d’efectivitat del tractament.