Felio Vilarrubias, doctor en Dret i reconegut expert en Dret Mercantil, assegura que la figura de la Exceptio Veritatis res té a veure amb la post-veritat encunyada durant la campanya de Donald Trump a les últimes eleccions presidencials dels Estats Units.

“A les relacions comercials és molt important les afirmacions que es fan, i quan una d’elles pot causar una lesió a un dels competidors no és perseguible pel dret sempre que aquesta manifestació sigui veraç, pertinent i exacta. En això consisteix la Exceptio Veritatis -explica Vilarrubias-. És una figura jurídica que té els seus antecedents al Dret Romà i que a Espanya ha anat evolucionant fonamentalment amb el Dret Penal a partir del Codi Penal del 1822 i després amb el Dret Mercantil, però que res té a veure amb el que ara entenem com a post-veritat, que sí és lesiva”.

Vilarrubias va fer aquestes consideracions durant el seu ingrés com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), durant una cerimònia que es va celebrar a Barcelona el passat 9 de març. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Honor, crédito en el mercado y la Exceptio Veritatis”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número Pedro Clarós.