Dr. Josep Pla i Carrera

Dr. Josep Pla i Carrera

Josep Pla i Carrera, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i acadèmic supernumerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha presentat un nou lliurament de la seva magna obra “Història de la matemàtica: resultats, textos i contextos”, en concret el volum que porta per títol “Història de la Matemàtica: Grècia IIIb (El segle d’or: Arquimedes, vida i obra)”. Aquest projecte ambiciós està dirigit per l’acadèmica de número de la RAED i també catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona Pilar Bayer, i està editat per l’Institut d’Estudis Catalans.

L’obra és una completa història de les matemàtiques i es divideix, per ara, en sis volums que només arriben a les matemàtiques de l’Antiguitat i que hauran de tenir una continuïtat encara no definida. Fins avui s’han publicat els exemplars “Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia. Resultats, textos i contextos”, “Història de la Matemàtica: Grècia I (de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil). Resultats, textos i contextos”, “Història de la Matemàtica: Grècia IIa (Elements d’Euclides, llibres I, II, III, IV, V i VI)”, “Història de la Matemàtica: Grècia IIb (Elements d’Euclides, llibres VII, VIII, IX , X, XI, XII i XIII)”, “Història de la Matemàtica: Grècia IIIa (El segle d’or: Aristeu, Eudem, Euclides i Aristarc)” i aquest “Història de la Matemàtica: Grècia IIIb (El segle d’or: Arquimedes, vida i obra)”.

L’acadèmic treballa ja en la redacció del pròxim lliurament, que completarà les matemàtiques a l’Antiga Grècia incloent els treballs d’Hiparc, Ptolemeu, Papus, Nicòmac, Diofant, Teó i Hipàtia.

“Quan vaig ser proposat com a catedràtic emèrit em vaig veure impulsat a desenvolupar un projecte d’estudi que avalés la meva idoneïtat i vaig pensar que era una bona ocasió per fer una història de les matemàtiques que establissin de forma clara els resultats aconseguits per cada matemàtic i el situés al context històric, cultural i polític. I, el més important, que cada afirmació rellevant quedés justificada aportant el document que l’avalava, d’un filòsof, d’un historiador o del mateix autor”, va explicar Pla i Carrera la gènesi del projecte.

L’acadèmic va ser guardonat amb el Premi Crítica Serra d’Or corresponent a l’any 2017 a la categoria de Recerca pels dos primers llibres d’aquest gran projecte editorial. Cada volum consta de dues parts diferenciades: un corpus històric i la traducció de textos clàssics del període estudiat que omple un buit quant a la traducció de textos científics clàssics en català. Josep Pla remarca tant el valor cultural com el valor que té com a eina i criteri docent: “Tot docent d’una disciplina, científica o no, i en particular tot el que ensenyi matemàtiques ha de conèixer el valor didàctic des de la història”, assenyala.