Ángel Aguirre, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha donat a aquesta institució els seus dos últims llibres: “La pintura de Clemente Ochoa”, publicat a finals de 2016, i “Metodología cualitativa etnográfica”, fruit d’unes conferències impartides a la Universitat d’Ayacucho (Perú) el 2014.

Aguirre ja havia publicat el 1990 un complet estudi sobre l’obra escultòrica de Clemente Ochoa (Cascante, Navarra, 1937), que ara s’ha completat amb el seu estudi sobre l’obra pictòrica d’aquest artista plàstic que, segons l’acadèmic, “defuig les modes, els dictàmens del mercat i la pertinença a efímeres avantguardes que sorgeixen contra algú”. “Això no impedeix -analitza- que tant la seva obra escultòrica com la pictòrica estiguin àmpliament difoses i reconegudes”. Pel que fa a l’estudi sobre metodologia etnogràfica, Aguirre proposa que “la metodologia qualitativa constitueixi el suport metodològic en la investigació etnogràfica”.