Antonio Gens, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha rebut el Premi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a la qualitat en docència universitària. El jurat va reconèixer “l’alta qualitat humana i el prestigi internacional de Gens”, professor del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ponts de Barcelona.