El canal de Youtube de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ja disposa del vídeo-resum, així com del vídeo complet, de l’acte d’ingrés com a acadèmic de número de Juan Vicente Sola, doctor en Dret i Economia, que es va celebrar a Barcelona el passat 1 de juny. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Pluralismo y corporativismo: el freno a la economía dinámica”. Li va respondre, en nom de la corporació, l’acadèmic d’honor i premi Nobel d’Economia el 2006 Edmund Phelps.

En la seva primera intervenció davant la RAED, Sola va definir les bases de convivència política de les democràcies actuals: l’individualisme, el pluralisme i el constitucionalisme, plantejant com el seu principal fre el corporativisme per a partir d’aquí desenvolupar les estratègies per identificar-ne les diferents formes, algunes amb un gran predicament polític, i establir les millors estratègies per combatre’l. Perquè, per al nou acadèmic, el corporativisme és un moviment que se sol definir en oposició a formes establertes, amb tints autoritaris, populistes i antidemocràtics que suposen un autèntic i constant fre al dinamisme econòmic a les societats occidentals.

Vídeo resum

Vídeo complet