Francisco López Muñoz, acadèmic de la RAED, forma part de l’equip internacional que l’ha descoberta

Francisco López Muñoz, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha participat en un estudi multinacional que ha aconseguit identificar la molècula MBA354 com un agent neuroprotector, antioxidant i no tòxic que obre una nova via en la lluita contra l’Alzheimer. Publicat a l’edició internacional de la revista “Angewandte Chemie”, el treball confirma el potencial terapèutic d’aquesta molècula i obre noves i prometedores perspectives per a l’inici dels estudis preclínics per avaluar el seu potencial ús en la teràpia d’aquesta malaltia neurodegenerativa.

Les dades de 2015 indiquen que 44 milions de persones es van veure afectades en el món per la malaltia d’Alzheimer, nombre que s’estima es duplicarà en el 2030. Encara no s’ha trobat un fàrmac eficaç per a la seva teràpia i el tractament, avui en dia, segueix sent limitat i pal·liatiu. En la recerca de noves vies per combatre-la, el disseny de molècules multipotents, capaces d’actuar simultàniament en diversos sistemes enzimàtics o receptors implicats en el progrés i desenvolupament de la malaltia, és una de les estratègies terapèutiques amb més expectatives.

La molècula dissenyada per aquest equip internacional posseeix un caràcter tripotent, ja que és capaç d’inhibir les colinesterases i les monoaminooxidasas A / B i antagonitzar els receptors d’histamina H3R. A més, la molècula MBA354, que presenta un adequat perfil farmacològic in vitro i potències d’inhibició o interacció a nivell nanomolar, és permeable a la barrera hematoencefàlica i presenta propietats antioxidants i neuroprotectores. També ha mostrat un significatiu efecte procognitivo en un model in vivo de la malaltia d’Alzheimer, el que permetrà ulteriors desenvolupaments encaminats a trobar un compost-lead per a la seva teràpia.

Francisco Lopez Muñoz - una molècula contra l'alzheimer

Dr. Francisco López Muñoz

Aquest equip multidisciplinari europeu està integrat per investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Universitat Camilo José Cela, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat d’Alcalá, l’Hospital Universitari de la Princesa de Madrid, la Universitat Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemanya) , la Universitat Goethe de Frankfurt (Alemanya), la Universitat de Saint Andrews (Regne Unit), la Universitat de Franche-Comté de Besançon (França) i l’Hospital Universitari de Hradec Králové (Txèquia).

Sobre aquesta investigació es va presentar una sol·licitud de patent el passat 23 d’agost a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques amb el títol “Nous compostos amb capacitat antioxidant que combinen la inhibició dels enzims monoaminoxidasas i colinesterases i la interacció amb el receptor d’histamina 3 , el seu procediment d’obtenció i composicions farmacèutiques que els contenen” a nom del Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat Camilo José Cela.