Mig centenar d’acadèmics, membres de la societat civil, empreses i institucions constitueixen la nova Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors

Cinquanta acadèmics de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i membres de la societat civil catalana, a més de diverses societats mercantils i institucions, han constituït la nova Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors. El naixement d’aquest nova institució es va formalitzar aquest 19 de desembre amb la signatura de tots aquests socis fundadors, que van respondre a les expectatives que va fixar la Junta de Govern de la Reial Acadèmia quan va proposar la creació d’aquesta nova figura jurídica que tindrà com a objectiu reforçar l’activitat acadèmica. A ells se sumaran a partir d’ara socis i patrons tant del si de la RAED com persones alienes, empreses i institucions que comparteixin les mateixes inquietuds i valors.

Nascuda com a entitat sense ànim de lucre, la nova fundació té el seu origen en la iniciativa de la societat civil per donar suport a les activitats i finalitats de la RAED i una naturalesa juridico-privada, com així figura als seus Estatuts fundacionals. El seu Consell serà l’òrgan consultiu principal i estarà format per persones d’especial relleu al món acadèmic, professional, empresarial, polític, associatiu, cultural o social, que pels seus destacats coneixements o aportacions puguin ajudar al ple desenvolupament de les seves finalitats fundacionals i a la formulació de les seves estratègies i polítiques. En principi, aquest òrgan estarà format pel gruix dels membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia, però obert a noves incorporacions.

La Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors té com a objectius contribuir al progrés econòmic i social universal i a l’extensió del coneixement de forma prioritària de l’Espai Europeu, en un marc de llibertats i de promoció de les iniciatives dirigides a l’extensió del coneixement en el seu sentit més ampli; crear o impulsar activitats, premis i beques que incentivin l’esperit investigador en l’àmbit universitari i la seva connexió amb l’àmbit empresarial i en particular la transferència de tecnologia; realitzar, impulsar, promoure o donar suport a activitats de mecenatge artístic, científic i cultural, principalment en l’àmbit dels fins de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, i realitzar, impulsar, promoure o donar suport a cursos, seminaris, jornades, conferències, trobades, debats , fòrums, crear càtedres i qualsevol altra activitat de divulgació de les ciències, les arts, les tècniques, les humanitats i les lletres, tant en l’àmbit nacional com internacional.

El Patronat de la Fundació podrà dotar-se d’un Consell Científic que assessori la seva activitat compost per persones de la més alta rellevància en el món acadèmic i científic, especialment investigadors guardonats amb el Premi Nobel o caps d’Estat i de Govern.