Daniel Faura y Montserrat Casanovas

Daniel Faura y Montserrat Casanovas

Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i acadèmica de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914, va ser triada per unanimitat el passat 26 d’abril com a nova presidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció després de concloure el mandat de Daniel Faura. La nova Junta de Govern estarà en el càrrec fins a l’any 2026 i en formen part també com a consellers els acadèmics de la RAED Oriol Amat i Alfredo Rocafort, al seu torn president de la RAED.

Casanovas és, a més, presidenta de la Comissió d’Economistes Docents i Investigadors i del Fòrum d’Economistes en Mercats Financers del Col·legi d’Economistes de Catalunya i vicepresidenta de la Comissió Financera del Registre d’Economistes Assessors Financers del Consell General d’Economistes d’Espanya, on coordinadora el seu Observatori Financer.

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció es va constituir l’any 2002 amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió per als professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat. Va ser arran d’un acord del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriorment, s’hi va incorporar el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

L’entitat té l’objectiu de complementar les tasques dutes a terme per altres col·legis i associacions mitjançant l’existència d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable, la promoció de la cerca i la presentació de nous desenvolupaments en matèria comptable i de direcció, l’edició de publicacions especialitzades, l’organització de conferències, jornades i congressos, la millora de la transparència de la informació financera i la promoció de les millors pràctiques en la difusió de la informació financera.