Dr. Aldo Olcese

Dr. Aldo Olcese

Aldo Olcese, president de la Fundació Independent i de l’Associació Nacional Societat Civil Ara, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i vicepresident i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 17 de març a la presentació de la Fundació Societat Civil com a part de l’Associació Nacional Societat Civil Ara. L’acte es va celebrar al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Múrcia. A la presentació també van participar Damián Carmona, empresari i divulgador mediambiental que presideix aquesta entitat; Alberto Aguirre de Cárcel, director del diari “La Verdad” de Múrcia, i Antonio Peñarrubia, director general de La 7, el canal de televisió públic de la Regió de Múrcia.

La Fundació Societat Civil va néixer l’any 2005 a Múrcia com a alternativa local a l’enfrontament partidista. “Tradicionalment, a Espanya el món de les idees polítiques s’ha considerat com a exclusiu dels partits, els quals, mitjançant fundacions vinculades, generen un debat d’idees que considerem obeeix als seus interessos a curt termini. Si a això afegim la cotilla que suposa la correcció política és molt difícil que en aquestes condicions es pugui produir el debat d’idees que necessitem per superar els reptes a què ens enfrontem actualment. Els quaranta anys de dictadura que patim a Espanya van consolidar un greu desequilibri entre l’Estat i la societat civil”, considera Carmona.

Per al president d’aquesta fundació, l’anormalitat de la societat civil espanyola requereix iniciatives com les que impulsa tant aquesta entitat com ara Societat Civil Ara. “Després de quaranta anys de democràcia és clar que la solució a aquest greu problema no provindrà del món polític. Deurà ser la mateixa societat la que s’organitzi i exigeixi el paper que li correspon en una societat moderna. Des de la modèstia pretenem contribuir a engrandir el reduït nombre d’institucions que de moment conformen la societat civil espanyola, i contribuir amb la nostra pròpia visió al debat polític, som plenament conscients que l’objectivitat, tot i que es persegueixi amb afany, no existeix en política, però no pretenem aportar objectivitat, sinó una visió més, tan necessària a les societats obertes, això sí, independent de qualsevol partit i oberta a la concurrència amb la resta”, reflexiona.

En defensa de la llibertat, la pluralitat i els valors democràtics occidentals, la Fundació Societat Civil té entre els seus mandats estatutaris organitzar i participar tota mena d’activitats, com ara conferències, debats públics, seminaris, publicacions i xarxes socials, a més de coordinar-se i col·laborar amb totes les entitats i els pensadors de l’àmbit polític als diferents nivells, regional, nacional i internacional. Per això col·labora activament amb diverses plataformes i agrupacions d’organitzacions de la societat civil amb què comparteix visió i ideari i ha estat part activa de les dues edicions del Congrés Nacional de Societat Civil organitzats a Madrid i València per Societat Civil Ara.