Dra. Montserrat Casanovas

Dra. Montserrat Casanovas

Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, presidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), de la Comissió d’Economistes Docents i Investigadors del Consell General d’Economistes i del Fòrum d’Economistes en Mercats Financers del Col·legi d’Economistes de Catalunya i acadèmica de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), intervé en el debat sobre la necessària reformulació del sistema públic de pensions a Espanya, assegurant que es fa necessari allargar l’edat de jubilació als 70 anys. L’acadèmica argumenta aquesta reflexió en una àmplia entrevista concedida al portal especialitzat 60ymás, del Comitè d’Experts d’Economia i Dret del qual forma part.

“És imprescindible allargar l’edat de jubilació als 70 anys, a causa del notable augment de l’esperança de vida de la població al nostre país. Tot i que des del punt de vista polític sigui una mesura difícil de prendre. També és necessària en termes generals la revaloració de les pensions adaptada a l’IPC per poder fer front a la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, a causa de la inflació. Tot i això, periòdicament, cada tres o cinc anys, s’ha de revaluar la sostenibilitat del sistema de pensions”, considera l’experta.

Per a Casanovas, l’envelliment de la societat espanyola és un fet i, per tant, un repte per al mercat laboral. I, de la mateixa manera, un mercat laboral envellit provoca unes majors càrregues socials, en incrementar-se el nombre de pensionistes en relació amb el nombre de treballadors actius i també un major nombre de baixes laborals per malaltia i, per tant, una disminució de la productivitat a les empreses. En alguns casos és un trauma a les persones sanes, físicament i mentalment, que es veuen obligades a prejubilar-se o a jubilar-se obligatòriament. Davant d’aquesta realitat, l’acadèmica considera que la darrera reforma del sistema suposa un pas endavant respecte a la normativa anterior, si bé la considera insuficient per fer front a l’augment de la despesa que suposarà la jubilació del Baby Boom.

“Al meu entendre, és imprescindible allargar l’edat de jubilació als 70 anys, a causa del notable augment de l’esperança de vida de la població al nostre país. Encara que des del punt de vista polític sigui una mesura difícil de prendre. Actualment, una persona sana de 70 anys està plenament capacitada per desenvolupar el treball que estava exercint o un de nou, si ha estat permanentment actualitzant els seus coneixements i habilitats. I aquest és precisament un dels reptes de les administracions: impulsar mitjançant les seves polítiques econòmiques el talent sènior”, considera l’experta.

Casanovas també aposta per una cultura de l’estalvi que substitueixi la del consum i per una fiscalitat favorable per impulsar els plans de pensions particulars. “Al meu entendre, caldria fer un pas legislatiu enrere i tornar a elevar el límit dels plans de pensions individuals a 10.000 euros anuals. Així mateix, també s’hauria de revisar la fiscalitat en el moment o moments de rescat dels plans de pensions”, conclou.

Llegiu l’entrevista