Sr. Joan B. Renart

Sr. Joan B. Renart

Joan B. Renart, president de Vichy Catalán Corporation i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), i August Corominas, professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic emèrit i membre del Senat de la RAED, són dos dels principals autors del llibre “Vitalidad al envejecer. Si lo deseas, puedes vivir más años con salud”, editada per la Reial Corporació amb el suport de Vichy Catalán. També firmen diversos capítols els experts Magdalena Rafecas, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, i Miquel Àngel Urban, director de Recerca, Desenvolupament i Innovació de Vichy Catalán. L’obra està prologada per Alfredo Rocafort, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, membre de la Junta de Govern de la Fundació Independent, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i acadèmic de número i president de la Junta de Govern de la RAED. La presentació del llibre es farà el pròxim 24 d’abril a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

“Vitalidad al envejecer” tracta de donar resposta a algunes qüestions que marquen el llarg camí cap a la vellesa, com ara la fórmula per conservar en bona forma les neurones, com hem d’alimentar adequadament el nostre cos per afavorir l’activitat cerebral, com influeixen els gens que heretem dels nostres avantpassats i com podem prendre mesures que influiran decisivament en l’estil de vida que desitgem, com aconseguir que el nostre sistema immunitari intern, però també l’extern, ens protegeixi de bacteris i virus, com hem d’eliminar les toxines o quina alimentació i complements són necessaris per mantenir-nos en un bon estat de salut”, com resumeix Rocafort al seu pròleg. “Els autors, docents i professionals experimentats en les seves àrees de coneixement, donen respostes als temes plantejats i ho fan amb rigor científic i de manera divulgativa. Tot això per fer-nos reflexionar sobre com podem envellir, conèixer millor com funcionem i què pot passar al nostre cos segons les decisions que prenguem. Gaudir d’un estil de vida que ens permeti tenir vitalitat en envellir també depèn de nosaltres mateixos”, resumeix el president de la RAED.

El llibre s’obre amb el capítol que signa Renart amb el títol “¿Quiero envejecer mejor?”, on l’acadèmic explica de manera succinta i didàctica el procés de l’envelliment i dona algunes pautes tant per acceptar-lo com per fer-ho de manera sana. “Durant el procés de l’envelliment anem perdent capacitats funcionals i es produeixen canvis. Per exemple, s’accepta que una cèl·lula qualsevol es dupliqui al llarg de la seva vida unes cinquanta vegades, però abans que perdi la capacitat de dividir-se, passen al cos canvis en totes les cèl·lules. Això fa que el cos es vagi transformant i sigui cada vegada més vulnerable a les malalties que anirà patint; encara més, possiblement aquest cos morirà abans que les seves cèl·lules esgotin la seva capacitat màxima de divisió. L’envelliment depèn del que passa a totes i cadascuna de les cèl·lules”, explica. Renart també participa en el capítol “Cómo permanecer joven mientras envejecemos”, que escriu al costat de Rafecas per actuar davant dels processos biològics degeneratius mitjançant diversos compostos reconstituents.

August Corominas

Dr. August Corominas

Corominas, per la seva banda, signa el capítol “Para envejecer mejor debemos conocer bien cómo funciona nuestro cuerpo” juntament amb el mateix Renart. Els dos experts reflexionen sobre la longevitat, exposen les malalties vinculades a l’envelliment i presenten el concepte de Cronobiologia, la ciència que estudia les variacions predictibles que es produeixen a totes funcions vitals. Finalment, ofereixen uns consells per envellir millor, com ara mantenir una alimentació equilibrada i variada, l’activitat física, prendre el sol, portar una vida familiar, social i participativa, estimular la ment llegint cada dia el diari, relativitzar els problemes i tractar de tenir una vida sexual satisfactòria en funció de les capacitats pròpies.

Entre els estudis de recerca efectuats per Vichy Catalán en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques es troben “Influencia de la mineralización del agua de bebida sobre el equilibrio hídrico y mineral en situaciones de intenso crecimiento” (1998-1999), “Estudio comparativo sobre el metabolismo de mujeres postmenopáusicas sobre los efectos del consumo de agua mineral débil y fuerte bicarbonatada” (2000-2001), “Consumo de agua carbónica y de los iones implicados sobre la salud cardiovascular y ósea” (2002-2003), “Influencia de la cantidad de agua Font d’Or y la forma de consumirla, con o sin alimentos, sobre la hidratación en personas sanas” (2005-2006), “Aplicación del Vichy Catalán en la terapia nutricional de jóvenes dislipémicos con sobrepeso” (2006-2008), “Estudio sobre los mecanismos de acción del agua Vichy Catalán” (2009), “Regulación de la presión arterial y el balance hidrosalino en adultos sanos con riesgo cardiovascular moderado que consumen agua mineral natural Vichy Catalán” (2014) i “Efectos del consumo de agua Vichy Catalán sobre el colesterol. Ensayo controlado aleatorizado en adultos sanos” (2016).