Pedro Clarós, acadèmic de número i vicepresident de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i alhora acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina (RANM), va impartir el passat 20 de març a la seu de la RANM la conferència “Integración social de los sordos 15 años después de su implantación coclear”, en què va destacar com els avantatges d’aquest tipus d’implants van molt més enllà dels aspectes mèdics i de la recuperació de l’audició per part del pacient.

L’estudi de Clarós es fonamenta en els 25 anys d’experiència adquirida i el seguiment realitzat pel mateix especialista des que la Clínica Clarós, que va fundar i dirigeix, va realitzar les seves primeres implantacions coclears el 1993. Com a criteris d’inclusió s’han utilitzat només pacients amb una pèrdua auditiva bilateral profunda, adquirida o congènita, i el seguiment postoperatori s’ha realitzat almenys durant 15 anys (pacients implantats entre 1993 i 2001). Tots els pacients eren menors de 18 anys en el moment de la seva implantació.

Això ha donat una sèrie de 220 pacients, dels quals el 83% tenen un nivell d’adquisició del llenguatge acceptable, han estudiat amb normalitat, el seu cercle d’amistats el formen nois i noies de la seva edat amb audició normal, la majoria ha après un segon idioma europeu i s’ha integrat amb normalitat al mercat laboral. Això s’explica pel fet que un 60,5% d’ells eren menors de cinc anys en el moment de la implantació. Quant als pacients implantats de vuit a 17 anys (27,7%), tots presenten una audició residual útil. En aquest grup, més del 50% d’ells tenen una feina estable amb un bon nivell social.

“La implantació coclear és, actualment, una pràctica comuna i la teràpia millor i més utilitzada davant la pèrdua auditiva neurosensorial bilateral de severa a profunda tant en els nens com en els adults, majoritàriament de causa congènita i que en general estan relacionats amb processos malformatius. Si es fa a edat primerenca, els pacients poden aconseguir un bon nivell auditiu”, explica l’acadèmic.

Veure el vídeo de la conferència