Maria Àngels Calvo Torras

Dra. Maria Àngels Calvo

Maria Àngels Calvo, acadèmica de número i presidenta de la secció de Ciències de la Salut de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i així mateix acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya (RAD), va presentar el passat 13 de març a la doctora Maria Teresa Cutuli de Simón com a nova acadèmica corresponent de la RAD. La recipiendària va llegir el discurs d’ingrés “La compleja interacción entre el sistema inmunitario y las células tumorales”, en tant que Calvo va esbossar la seva trajectòria professional i acadèmica.

Maria Teresa Cutuli de Simón

Dra. Maria Teresa Cutuli

Cutuli de Simón va iniciar la seva presentació exposant les característiques de la resposta immunitària innata i adquirida als patògens que es presenten en el cos, així com a diversos antígens tumorals, que el sistema immunitari humà i de diversos animals també reconeix com un perill i és capaç de combatre. És el que s’ha donat a conèixer com a control immunològic del càncer, objecte de debat metge al llarg de tot el segle XX que ha vingut a concretar-se en les últimes dècades en la teoria de la Immunoedició del Càncer.

Aquesta teoria, va assenyalar l’estudiosa, té en compte el fet comprovat que el sistema immunològic protegeix a l’organisme enfront del desenvolupament de cèl·lules tumorals, però que paradoxalment també pot promoure el desenvolupament de tumors. Aquesta relació paradoxal es considera que és un procés dinàmic compost de tres fases: eliminació o vigilància immune del càncer; equilibri, etapa de latència immuno-mediada que apareix després de la incompleta destrucció del tumor a la fase anterior d’eliminació, i evasió o fuita, fase que resulta com a conseqüència final de la supervivència de cèl·lules tumorals que mostren un caràcter antigènic molt reduït i que són capaços d’induir una gran quantitat de mecanismes immunosupressors que atenuen la resposta immunitària antitumoral.

Cutuli de Simón es va decantar, per tant, per la immunoteràpia com a base de qualsevol tractament contra el càncer. “La immunoteràpia estimula les defenses naturals del cos i és potencialment sinèrgica amb d’altres modalitats de tractament i enfocaments, ja que pot actuar desencadenant la mort de la cèl·lula tumoral, alterant el microambient del tumor, reduint mecanismes de pèrdua de reconeixement antigènic i estimulant les respostes immunitàries”, va afirmar.

Veure el vídeo de l’ingrés