Rodolfo Fernández Cuellas, doctor en Dret, va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que es va celebrar dijous passat, 15 de març, a Barcelona. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Las dinámicas mayoría-minoría en las sociedades de capital”. Li va respondre, en nom de la RAED, l’acadèmic de número Emili Gironella.

Afavoreix a l’interès públic i a l’ordre econòmic que el soci minoritari pugui sentir-se confortable en una societat de capital”

En la seva presentació, el nou acadèmic va analitzar els reptes que suposen en les societats mercantils les tensions que es produeixen entre les majories i les minories de capital, un pols habitual i en molts casos necessari per al desenvolupament d’aquestes societats. “La dinàmica majoria-minoria en les societats de capital ha estat i segueix sent un gran repte per als juristes estudiosos del dret mercantil i també per als advocats en el seu exercici professional -va arrencar Fernández Cuellas la seva intervenció-. En aquest treball ens interessa investigar sobre les solucions, analitzant la doctrina espanyola i també la internacional, i així, partint de l’anàlisi de la problemàtica, trobar les vies que permetin superar les contradiccions que el nostre Dret per ara no ha estat capaç de solucionar i que apareixen com un seriós problema per al desenvolupament empresarial. Pensem que és favorable a l’interès públic i a l’ordre econòmic que el soci minoritari pugui sentir-se confortable en una societat de capital”.

L’acadèmic considera que no només s’ha de renovar la legislació per evitar greuges innecessaris que acabin posant en risc l’estabilitat de les societats mercantils participades amb l’adopció de diverses doctrines que repassa en el seu estudi, sinó també implementar mesures que puguin satisfer a totes les parts com el repartiment de dividends en lloc de l’atresorament, una lectura oberta del dret de separació i l’acceptació de la intervenció del legislador que contempla el dret anglosaxó per lluitar amb les desigualtats i abusos entre socis.

 

Veure el discurs d’ingrés

 

Acto de ingreso del Dr. Rodolfo Fernández Cuellas