Dra. Montserrat Casanovas RamonDr. José María Merigó LindahlMontserrat Casanovas i José María Merigó, tots dos doctors de Ciències Econòmiques i Empresarials i acadèmics de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), han publicat junt amb Agustín Torres, també doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, el treball “Multi-person and multi-criteria decision making with the induced probabilístic ordered Weighted average distance” a l’últim número de la revista “Soft Computing” de l’editorial i portal especialitzat Springer, corresponent al mes de maig del 2019. Un estudi en el qual aborden la presa de decisions de l’empresa a l’hora de seleccionar proveïdors partint de la lògica difusa.

“Aquest estudi presenta un nou enfocament per seleccionar proveïdors de productes o serveis, específicament pel que fa a decisions complexes que requereixen avaluar diferents característiques comercials per garantir la seva idoneïtat i per complir amb les condicions definides en el procés de contractació”, assenyalen els autors a la introducció del seu treball. Per abordar aquesta qüestió, Casanovas, Merigó i Torres presenten un operador de distància mitjana ponderada tenint en compte criteris múltiples i múltiples persones, que denominen MP-MC-IOWAD. Es tracta d’una extensió dels operadors OWA que inclou la noció de distàncies amb múltiples criteris i valoracions.

L’estudi introdueix noves mesures de distància que se sumen a la informació probabilística i als criteris que decideix adoptar qui pren la decisió. Es desenvolupen extensions addicionals fent servir probabilitats per formar l’operador de distància mitjana ponderada induïda (IPOWAD). Així mateix, s’hi presenta un exemple en la gestió de pòlisses d’assegurança, on la selecció de les companyies d’assegurances és molt complexa i requereix la consideració de criteris subjectius per part d’experts en la presa de decisions.

Página web del llibre