Acadèmic Supernumerari

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques i Empresarials

Data d’ingrés:  20/05/2014

Discurs d’ingrés: La media ponderada ordenada probabilística: Teoría y aplicaciones

Discurs de resposta: Dr. Josep Pla i Carrera

José M. Merigó és un catedràtic del Departament de Control de Gestió i Sistemes d’Informació de la Universitat de Xile.

Anteriorment va ser Investigador Associat Sénior a la Manchester Business School de la Universitat de Manchester (Regne Unit) i Professor Lector en Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (Espanya).

És Llicenciat i Doctor (amb premi extraordinari) en Estudis Empresarials per la FB, Bachelor of Science, Bachelor of Social Science in Economics i Master in European Business Administration and Business Law per la Lund University (Suécia). De la seva activitat investigadora, es destaca la publicació de més de 300 treballs de recerca incloent més de 50 articles en revistes indexades al Web of Science – Journal Citation Reports (ISI) com Information Sciences, International Journal of Intelligent Systems, Computers & Industrial Engineering , Knowledge-Based Systems, Expert Systems with Applications, European Journal of Operational Research, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Group Decision and Negotiation, Cybernetics & Systems i International Journal of Fuzzy Systems. Ha publicat molts llibres incloent 5 amb Springer i 2 amb World Scientific.

Pertany al consell editorial de moltes revistes internacionals incloent cinc indexades ISI: Journal of Business Research, Technological and Economic Development of Economy, International Journal of Fuzzy Systems, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research and Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.

Ha participat en una gran varietat de comités científics i ha servit com a revisor en un gran nombre de revistes. Actualment está interessat en operadors d’agregació, presa de decisions, incertesa, intel·ligéncia computacional, bibliometria i aplicacions en economia i empresa.