Josep Alet
President de l’Associació d’Agències de Màrqueting Directe i Interactiu, soci fundador i professor de l’Institut de Comerç Electrònic i Màrqueting Directe i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Josep Alet, president de l’Associació d’Agències de Màrqueting Directe i Interactiu i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat l’obra “Poder cuántico para ganar más en los negocios” (Profit Editorial), on aborda des d’un punt de vista divulgatiu allò que ha vingut a denominar-màrqueting quàntic. “Quan canvien les regles de joc ràpidament, la millora contínua perd sentit. El salt quàntic com un salt extraordinari a un nivell superior és el més efectiu en el nou context hipercompetitiu. El futur serà molt diferent del passat i calen formes trencadores de competir tant personals com empresarials. El món és quàntic i trenca amb les regles competitives del món clàssic. Aquest món té uns principis que regeixen el seu funcionament social i econòmic i que pots fer jugar al teu favor per créixer de forma més ràpida, transformant les formes de fer i generant més oportunitats de nous negocis. Aprofita l’efecte de les xarxes, la intel·ligència artificial explotant les dades i els dispositius digitals, així com l’efecte multiplicador dels ecosistemes entrellaçats”, assenyala l’autor a la presentació del llibre.

L’acadèmic, que ja va presentar els seus estudis sobre màrqueting quàntic al seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia, també va ajudar a comprendre a milers de lectors les implicacions d’Internet i la nova economia en la seva obra “Marketing-eficaz .com”. Ara aporta una nova mirada a una realitat complexa i accelerada “que requereix adoptar accions amb enfocament, empenta, empatia i un entrellaçament per desenvolupar estratègies efectives per al creixement rendible en la nova normalitat”, assenyala. En la seva clara voluntat de servir de guia en un moment d’incertesa, el llibre porta per subtítol “Estrategias efectivas para el crecimiento rentable en la nueva normalidad”.

Dr. Josep Alet

Dr. Josep Alet

Alet testifica que al camp del màrqueting només és factible construir uns models molt simplificats de la realitat per crear aproximacions sobre el seu funcionament i comprensió, però amb baixa capacitat predictiva. “El comportament humà és l’eix clau per analitzar el que passa al mercat i arribar a entendre les persones i els seus actes, per després predir el futur i gestionar de forma efectiva els recursos empresarials i socials. Així doncs, integrar l’avanç científic obtingut en la mecànica quàntica el món del màrqueting pot permetre fer un salt substancial en comprensió i efectivitat”, va assenyalar al seu acte d’ingrés a la RAED.

El seu plantejament parteix de portar a aquest àmbit de l’economia cinc principis físics: el principi de quantificació, el principi d’indeterminació, el principi d’incertesa, el principi de superposició i el principi d’entrellaçament. Uns postulats que defineix i adapta al llarg del seu discurs per arribar a la conclusió que suposen un bon mètode per construir aquest nou model de màrqueting. Alet assegura que es pot construir un màrqueting que doni resposta efectiva a les necessitats de les persones en cada moment, aprofitant les capacitats de nous ecosistemes digitals i generant riquesa individual i col·lectiva.