Carlos Mallo
Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Carlos III de Madrid, director del Centre d’Estudis, Recerca i Formació Contínua Francisco Tomás y Valiente, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Carlos Mallo, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Carlos III de Madrid, director del Centre d’Estudis, Recerca i Formació Contínua Francisco Tomás y Valiente i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar a la segona edició de la Trobada Internacional d’Economistes i Comptables, organitzada pel Consell General d’Economistes i que es va celebrar a Santiago de Compostel·la els passats 17 i 18 de febrer el treball “Las Metodologías en Economía y Contabilidad: Relaciones”, en el que aborda la conceptualització dels estudis econòmics al llarg de la història i les diferents escoles per assolir un coneixement científic sobre la matèria el més objectiu i rigorós possible en una ciència social.

“L’economia en general és una ciència que té com a objecte de recerca les diverses formes de combinar els escassos recursos, susceptibles d’usos alternatius, per produir béns i serveis que satisfacin les il·limitades necessitats individuals i col·lectives de la societat, tenint actualment tres versions: el model neoliberal, el model de planificació estatal i la socioeconòmica, que introdueix en el raonament les perspectives i emocions humanes, que guien el comportament individual i que s’agrupen dins de la metodologia coneguda com a Economia Experimental, que al seu torn és una de les ramificacions de l’anomenada Economia del Comportament”, va assenyalar fixant la base dels estudis econòmics i financers.

Carlos Mallo Rodríguez

Dr. Carlos Mallo

Mallo va assenyalar que la recerca econòmica pròpiament dita va començar amb la publicació el 1776 del llibre d’Adam Smith “Indagació sobre la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions”, al que va seguir les contribucions dels components de l’escola clàssica d’economia i, a partir del 1870, l’anomenada escola neoclàssica o del marginalisme, que va emprar les matemàtiques als estudis d’Economia. A partir d’aquí, l’acadèmic va apuntar la ràpida evolució dels estudis a través d’escoles i pensadors, entre els quals va destacar com a essencial Karl Marx, John Keynes, Milton Friedman, Joseph Schumpeter o, recentment, Peter Drucker i Jean Tirole, que entronquen amb els estudis de gestió empresarial.

En aquest pla, l’acadèmic va introduir l’evolució dels estudis sobre comptabilitat i el debat actual sobre la informació comptable. “La comptabilitat de direcció és la guia de l’empresa, que com a organització substitueix el mercat a l’assignació òptima de recursos, i que, per tant, necessita interpretar les lleis de la seva creació, creixement i manteniment, tenint en compte l’entorn institucional, les lleis tecnològiques de la producció, que componen les cadenes de valor, les lleis econòmiques que regeixen els mercats de matèries i productes i les lleis, socials, institucionals i culturals que afecten l’organització”, va assenyalar, destacant la importància d’aquests estudis dins de l’ampli espectre de l’Economia.

Expert en comptabilitat i gestió, Mallo ha treballat com a directiu de companyies industrials i comercials ia l’auditoria i consultoria d’empreses. Ha publicat nombrosos treballs de recerca i llibres entre els quals destaquen “Contabilidad de costes (economía y empresa)”, “Contabilidad de dirección para la toma de decisiones: Contabilidad de gestión y de costes” -escrit al costat del també acadèmic i president de la Junta de Govern de la RAED Alfredo Rocafort-, “Normas internacionales de contabilidad (Administración)”, “Contabilidad financiera. Un enfoque actual” o “Introducción a la contabilidad financiera”, tots ells obres de referència.