El Dr. Santiago Ferrada, a la seva recepció com a Acadèmic Corresponent de la RAED

El Dr. Santiago Ferrada, a la seva recepció com a Acadèmic Corresponent de la RAED

Santiago Ferrada, doctor en Economia, va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una solemne cerimònia celebrada el 26 d’abril passat a la Sala d’Actes de Foment del Treball, seu de l’acadèmia. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Expansió d’empreses ‘retail’ als Estats Units”. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número José Daniel Barquero. El nou acadèmic ha contribuït al desenvolupament internacional de firmes com Decathlon, Bestseller, Pili Carrera, Sole Technology i Gympass, és membre d’honor del Consell Superior Europeu de Doctors i va ser reconegut amb la Menció al Mèrit Professional d’ESERP Business & Law School.

En la seva exposició, Ferrada va analitzar la nova realitat al món de la moda, amb tendències com el comerç en línia que ha accelerat la pandèmia, centrant el seu estudi al mercat dels Estats Units, els hàbits de consum dels seus ciutadans, l’impacte del retail a la seva economia i les característiques de les exportacions de productes dirigits al consumidor final en aquest mercat. Així mateix, va apuntar alguns casos d’èxit al mercat del retal nord-americà. Com a paradigma, va apuntar l’exemple d’Inditex, la firma gallega que ha triomfat al mercat internacional amb un model propi.

“L’avantatge competitiu d’Inditex és el model ‘just in time’, procediment específic de Zara i desenvolupat juntament amb Toyota, el seu creador. El model està basat en petites cadenes independents, que permeten modificar sobre la marxa la producció i adaptar-la als canvis observats en la demanda El sector de la confecció, que és el que sosté el paradigma de la moda, i en què les preferències dels consumidors són tan variables, resulta fonamental efectuar aquests canvis a la clàssica cadena, perquè són els que donen flexibilitat al conjunt Tota firma que no accepti aquest principi està condemnada al fracàs empresarial El model Zara, part d’una col·lecció fixa, que és el 60% de la seva producció, amb peces que Inditex anomena bàsics i que no passen de moda . Després, el 40-50% restant són peces oportunistes susceptibles d’entrar a les botigues cada dues setmanes”, va explicar el recipiendari.

Ferrada va destacar també la importància del màrqueting i la publicitat a través tant dels canals tradicionals com dels nous canals, assenyalant que juga un paper fonamental en les estratègies de les empreses del ‘fast fashion’ com la nord-americana Gap i la sueca H&M, que inverteixen anualment entre un 4% i un 5% dels ingressos en aquest concepte. La mitjana de les firmes del sector situa aquesta despesa en un 3,5%. Alhora, ha destacat el pes de l’e-commerce’, que està canviant el paradigma del sector per desplaçar el model multimarca d’aquests comerços. “Pocs van ser els visionaris que a principis de segle XXI van veure en la venda en línia el canal de distribució a governar el món en tan sols una dècada més tard. El gruix de les empreses veia aquest canal com a inadequat, ja que, en perdre el contacte físic amb el client perdien el seu valor de marca. Tot i això el temps situa tothom al seu lloc i aquells que retraten aquest canal de vendes ara el veneren”, ha assenyalat.

Finalment, va destacar la importància del mercat dels Estats Units i va oferir les claus de l’èxit en aquest país. “En l’actualitat hi ha als Estats Units al voltant de 3,8 milions d’establiments destinats al ‘retail’, els quals donen feina a més de 29 milions de persones. D’aquí podem concretar la importància i la necessitat d’estar presents dins del mercat de Estats Units per a les empreses europees de moda tèxtil La crisi del 2008 va suposar un abans i un després dins de la cultura de consum nord-americà la qual preveu es mantingui per als propers 10 anys, la conseqüència directa és l’aparició d’empreses ‘low cost’ , que al sector tèxtil es tradueix a empreses de ‘fast fashion’, les quals són capaces d’oferir productes similars a les empreses de luxe, però a preus més econòmics”, ha argumentat.

El nou acadèmic va concloure amb la necessitat de segmentar el client. “Les empreses han d’entendre, que l’èxit al mercat s’aconseguirà per tenir la presència més gran possible al menor territori possible. És a dir, cal fer una estratègia d’obertura per Estat, com més proximitat entre punts de venda més gran seran les sinergies entre marca i consumidor És per això que aquelles estratègies on les empreses obren botigues a diferents estats sense arribar a tenir una xarxa de botigues a cadascun dels Estats on es realitzen les obertures tenen un percentatge d’èxit menys a les empreses que aposten per expandir-se decididament en un estat abans d’endinsar-se a l’obertura de punts de venda en altres estats”, va determinar.

Discurs d’ingrés